Stage: Data analist/GIS specialist in aquatische omgeving
Waterschap Limburg

WO, HBO   |   Stage   |   Tijdelijk   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 31-8-2021)

Waterschap Limburg:

Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, primair gericht op beheer en onderhoud van waterkeringen en het watersysteem in de gehele provincie. Onze uitdagingen zijn groots: dijkversterking, klimaatverandering, waterkwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Ruim 300 collega’s zetten zich dagelijks in voor het waterbeheer, in een afwisselend gebied: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland, van steden als Maastricht, Sittard, Roermond, Weert en Venlo tot agrarische gronden en natuurgebieden.

 

Voor het cluster Areaalbeheer  zoeken wij een stagiair(e).

 

Stageopdracht:

Het cluster Areaalbeheer bestaat uit ruim honderd mensen en is verdeeld in vier teams: Beheren,
Inspecteren, Onderhouden en Gebied. Wij kennen ons Areaal. Wij zorgen voor gezonde, duurzame en klimaatbestendige watersystemen en waterkeringen in reguliere  en onvoorziene situaties. Wij inspecteren, onderhouden en bestrijden. We zijn open en transparant over hoe we dat doen. Daarmee zijn wij aantoonbaar ‘in control’ en aanspreekbaar. Ons werk baseren we op kennis en (praktijk)ervaring. Wij dragen samen met de andere clusters gevraagd en ongevraagd actief bij om de taken van het waterschap uit te voeren.

 

In de verordening van het waterschap zijn regels opgenomen. De legger is de kaart die aangeeft waar de regels van toepassing zijn. De omgevingswet die naar verwachting per 1 januari 2022 ingaat  schrijft voor dat in de legger gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterstaatswerken moeten worden opgenomen. Het gaat daarbij om zowel oppervlaktewateren (beken, sloten, kanalen etc.) als waterkeringen.

 

Voor zowel watergangen als waterkeringen beschikt het waterschap over veel (data)informatie. Deze informatie is opgenomen in het technisch beheerregister. Voor het vastleggen van de vorm, afmeting  en constructie wil het waterschap voor de legger een systematiek ontwikkelen zodat deze gegevens eenvoudig gevisualiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van dwarsprofielen. Daarbij ontstaat tevens zicht op eventuele ontbrekende gegevens. De bedoeling is om tevens een systematiek te bedenken om ontbrekende gegevens te completeren op basis van beschikbare of nieuw te genereren data. Hierbij kan het gebruik van (mogelijk nieuw te ontwikkelen) GIS tools een goede oplossing bieden.

 

Wij vragen vanuit het Waterschap een student die een bijdrage kan leveren door de volgende opdracht/werkzaamheden op te pakken tijdens een stage binnen cluster Areaalbeheer.

 • Planvorming; opstellen gedetailleerde aanpak op basis van onderzoekswensen en behoeften;
 • Vertalen van wensen en behoeften die aan de legger worden gesteld naar data-behoefte en mogelijkheden om vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken (watergangen en keringen) in beeld te brengen.
 • Analyseren en opstellen van (werk)processen.
 • Het ontwikkelen van een strategie om vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken (watergangen en keringen) in beeld te brengen, rekening houdend met de archiefwet en navolgbaarheid.
 • Rapportage, advies en presentatie onderzoeksresultaten.

 

Stageperiode:

september 2021 - januari 2022

 

Stageduur:

3-6 maanden

 

Wie zoeken wij:

Een student(e) HBO of Universiteit GIS/ data analist met als leerdoel:

 • Analyseren en interpreteren data
 • Ontwikkelen strategie en opstellen werkprocessen dataverwerking
 • Leren pragmatisch structureren binnen een overheidsorganisatie
 • Samenwerken in complexe omgeving/context

 

Benodigde vaardigheden en vakkennis:

 • Goed kunnen analyseren en dit kunnen vertalen naar de praktijk
 • Zelfstandig kunnen werken.
 • Voldoende kennis hebben van het verwerken van GIS-data en GIS-oplossingen
 • Bekend met interactieve tools en scrips, software-ontwikkelingen en databanken is een pre
 • Planmatig kunnen werken

 

Wat bieden wij je:

Waterschap Limburg is een proactieve en professionele autoriteit op het gebied van waterstages op elk niveau in Limburg. Samen met externe partners staan wij voor praktijkontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van studenten en mensen die anderszins werkervaring willen opdoen. Onze taak is gericht op een effectieve dynamiek tussen theorie en praktijk. We bieden een stimulerende, plezierige werk- en leeromgeving waarin verwachtingen en doelen voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Wij geloven in het leren en ontwikkelen van mensen. Ook je persoonlijke ontwikkeling krijgt een boost bij ons waterschap!

 

De stagevergoeding is maximaal € 505,44  bij een fulltime dienstverband. Het bedrag is gebaseerd op 30% van het wettelijk minimum loon afhankelijk van het aantal uren dat je stage loopt.

 

Geïnteresseerd?

We vragen om je motivatie voor deze stage toe te lichten. We zijn benieuwd naar je inzichten en drijfveren! Motiveer ook in het bijzonder waarom een stage bij waterschap Limburg je aanspreekt. Welke affiniteit heb je met onze opgave?

Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag via IGOM (www.IGOM.nl). Kijk voor meer informatie over Waterschap Limburg op www.waterschaplimburg.nl.

 

Competenties

Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Mondelinge communicatie
Initiatief
Nauwkeurigheid

Contactpersoon sollicitatie

HRM WL
hrm@waterschaplimburg.nl

Contactpersoon vacature

HRM WL
hrm@waterschaplimburg.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website