Lid Rekenkamercommissie
Gemeente Bergen

WO, HBO   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 4 uur
Solliciteer (t/m 31-1-2021)

Herhaalde oproep

Bergen is een prachtige gemeente in de kop van Noord-Limburg. Ruimte wordt hier met een hoofdletter R geschreven. Met meer dan 10.000 ha uitgestrekte natuurgebieden, waaronder Nationaal Park De Maasduinen, en grote waterplassen langs de Maas heeft Bergen toerisme en recreatie veel te bieden. De ruim 13.000 inwoners wonen verdeeld over zeven kernen.

 

De gemeenteraad telt 15 leden van in totaal 4 partijen (CDA 6 zetels, PK 4 zetels, KERN 3 zetels en VVD 2 zetels). Het college van B&W telt drie wethouders, van de coalitiepartijen CDA, PK en VVD.

 

Vanwege het vertrek van een van de leden zoekt de gemeenteraad van Bergen:

 

1 lid van de rekenkamercommissie.

 

Een eerdere advertentie heeft niet geleid tot vervulling van de vacature.

 

De rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie van Bergen bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter. De commissie heeft de beschikking over een basisbudget van 13.000 euro per jaar dat incidenteel door de raad wordt aangevuld. Dit budget is bestemd voor het vergoeden van de eigen vergaderkosten en het (laten) uitvoeren van onderzoeken (naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur) met aanbevelingen die bijdragen aan de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad. Sinds 2016, het jaar waarin zij van start ging, heeft de commissie onder andere onderzoeken uitgevoerd naar grote projecten, handhaving, sociaal domein en informatieveiligheid.


Het profiel
De gemeenteraad van Bergen is op zoek naar een rekenkamercommissielid:

  • met ruime financiële kennis en ervaring in het openbaar bestuur
  • met ervaring in onderzoek naar gemeentelijke onderwerpen met complexe bestuurlijke, maatschappelijke en/of financiële belangen
  • met HBO/WO werk- en denkniveau
  • met een onafhankelijke, professionele, zorgvuldige houding en kritische geest
  • met affiniteit voor de gemeente Bergen, maar die geen functie bekleedt die onafhankelijke oordeelsvorming over deze gemeente in de weg staat
     

De vergoeding
Voor het bijwonen van rekenkamercommissievergaderingen 72,61 euro per vergadering, voor het zelf doen of begeleiden van onderzoek 53,50 euro per uur (prijspeil 2020, jaarlijkse indexering met inflatiepercentage). Ook reiskosten (0,19 euro/km) worden vergoed.

 

De sollicitatieprocedure
Uw sollicitatiebrief dient u te richten aan de Raad van de gemeente Bergen, t.a.v. de heer I.C. van ’t Hof, griffier, Postbus 140; 5854 ZJ Bergen, of digitaal i.vant.hof@bergen.nl. Bij de griffier kunt u ook terecht met vragen over de vacature.
De fractievoorzitters, met de burgemeester als adviseur, vormen de sollicitatiecommissie.

Uw sollicitatie dient uiterlijk 31 januari 2021 binnen te zijn.

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website