Lid van de Adviesraad Sociaal Domein
Gemeente Peel en Maas

Anders   |   Vrijwilligerswerk   |   Vast   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 12-11-2020)

Wil jij een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van Peel en Maas ?

 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

 

(4x) LID VAN DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

 

 

Wat ga je doen?

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ben je samen met 8 andere leden bezig met een aantal thema’s binnen het sociale domein. Je bent goed op de hoogte van wat er lokaal speelt en kent de grote lijnen van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet of je wilt je daarin verder verdiepen. Je praat vaak met mensen in (een van) de kernen van Peel en Maas over het sociaal domein en woont bijvoorbeeld congressen, werkgroepen-bijeenkomsten en bijeenkomsten van belangenorganisaties bij. Je denkt na over de adviezen (gevraagd en ongevraagd) die de ASD aan het college zou willen voorleggen en neemt deel aan de besluitvorming daaromtrent in de ASD. Denk hierbij aan onderwerpen als inburgering nieuwkomers, beschermd wonen, arbeidsmarktbeleid, welzijn, individuele hulpmiddelen, diversiteit, aangepaste woningen, allerlei vormen van jeugdhulp, schuldhulpverlening, maar ook thema’s die te maken hebben met de kwaliteit van leven. Jouw lidmaatschap kan dus een grote bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van Peel en Maas. Verder neem je deel aan de maandelijkse bijeenkomst  van de ASD.

 

 

Over de organisatie

Voor de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas zoeken wij 4 leden die met hun analytisch vermogen en sterke communicatieve vaardigheden van toegevoegde waarde zijn voor de lokale samenleving. De adviesraad werkt onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die te maken hebben met het brede sociaal domein.

 

 

Over je profiel

Je hebt affiniteit met en kennis van het sociaal domein.
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Je kunt werken in een politiek en bestuurlijk gevoelige omgeving.
Je voelt je nauw verbonden met de gemeente Peel en Maas.
Je bent bereid tot een tijdsinvestering van ca. 2 uur per week met elke maand een bijeenkomst van de ASD (dag en tijdstip wordt onderling bepaald).

 

Verder werk je niet bij een door de gemeente Peel en Maas gecontracteerde (zorg-) organisatie, ben je  niet werkzaam bij de gemeente Peel en Maas en ook niet politiek actief binnen de gemeente als gemeenteraads- of commissielid.

 

Ook studenten die een studie in het sociale domein volgen en afkomstig zijn uit de gemeente Peel en Maas worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

 

 

Over het aanbod

Leden van de ASD hebben een unieke gelegenheid om inspraak te borgen van burgers binnen het sociaal domein, een positie te hebben waarbij invloed uitgeoefend wordt op het gemeentelijk beleid.

 

Er is een onkostenvergoeding aan deze functie gekoppeld (ook reiskosten) en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten.

 

Tenslotte werk je samen met enthousiaste en professionele leden/vrijwilligers en kun je je netwerk binnen en buiten de gemeente Peel en Maas uitbouwen en er ervaring opdoen.

 

 

Over de procedure

Na je sollicitatie wordt contact met je opgenomen om een oriënterend gesprek in te plannen met een  lid van de ASD en een vertegenwoordiger van de gemeente Peel en Maas, die de ASD adviseert. Als je enthousiast bent geworden, word je uitgenodigd een bijeenkomst van de ASD bij te wonen zodat je ook zelf kunt ervaren hoe het werken in de ASD er aan toegaat. In een laatste gesprek wordt besloten of je aan het college van B&W wordt voorgedragen voor benoeming. De ASD heeft hierin een adviserende rol. Het college beslist dus of een voorgedragen kandidaat tot lid van de ASD wordt benoemd. De benoeming is in beginsel voor een periode van drie jaar.

 

Solliciteren kan via Banenplein Limburg. Stuur een  gemotiveerde mail met je CV. Inlichtingen kun je telefonisch inwinnen bij Harry Goossens, voorzitter van de ASD, op

telefoonnummer 06 - 43007060.

 

Competenties

Flexibiliteit
Integriteit
Ondernemingszin
Verantwoordelijkheid
Zelfreflectie
Analytisch vermogen
Creativiteit
Oordeelsvorming
Visie
Inlevingsvermogen
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Onderhandelen
Overtuigingskracht
Regisseren
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Besluitvaardigheid
Initiatief
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid
Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief schrijven
Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website