W-20-05 Sociaal Rechercheur met aandachtsgebied Jeugdwet en Wmo
Gemeente Venlo

HBO   |   Maximaal €4008   |   Schaal 8 t/m 9   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 20-8-2020)

 

Vacature sociaal rechercheur/toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet (fulltime)

 

 

Gemeente Venlo

De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven.  De organisatie is afgestapt van haar oude hiërarchie en laat projecten zoveel mogelijk bottom up ontstaan en groeien. De organisatie is plat georganiseerd, er is een Directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 28 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt.

 

Team Werk

Jij komt te werken in het Team Werk. Het team bestaat uit ongeveer 100 medewerkers. Van iedere collega in het team verwachten we dat ze resultaatgericht zijn en dat ze kunnen samenwerken met collega’s, maatschappelijke organisaties en andere gemeenten. Tevens verwachten we dat ze betrokken zijn bij de klant, de organisatie en de collega’s. Team Werk is opgebouwd vanuit de volgende clusters:

 • Statushouders
 • Doelgroepers
 • Regulier
 • Leerplicht / RMC
 • Schuldhulpverlening
 • Sociale recherche

 

Als sociaal rechercheur kom jij vanzelfsprekend te werken in het cluster sociale recherche, bestaande uit 11 collega's. De sociale recherche werkt in een samenwerkingsverband met 6 Noord Limburgse gemeenten, waarvan Venlo de centrumgemeente is.

 

Een onderdeel van het cluster Sociale Recherche is het toezicht op de Wmo 2015 en Jeugdwet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van voorzieningen die zij aan haar inwoners bieden in het kader van de Wmo en Jeugdwet. De gemeente Venlo heeft toezichthouders aangewezen om de kwaliteit en rechtmatigheid te waarborgen. Zo ook het voorkomen en bestrijden van oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude. Daarbij is het uitgangspunt om kwetsbare burgers te  beschermen, er voor te zorgen dat zij de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben en dat zorggeld op de juiste plek terecht komt.

 

 

De functie

 • Je bent bezig met het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet.
 • Je werkt zelfstandig en in teamverband aan (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken met toepassing van toezichthoudende bevoegdheden conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
 • Je voert confrontatiegesprekken met cliënten en zorgaanbieders, je bent in staat waarnemingen te verrichten en getuigen te horen in het kader van het onderzoek.
 • Je adviseert collega’s over het te nemen besluit in verband met het vervolgtraject.
 • Je adviseert en ondersteunt andere teams (intern en in de regio) op het gebied van fraude-alertheid, -signalering, -bestrijding en -preventie.
 • Je adviseert en ondersteunt op operationeel niveau; dit doe je door het creëren van draagvlak (in- en extern), het geven van voorlichtingen over handhaving en naleving, controleren van gegevens, signaleren van knelpunten en adviseren over de beleidsmatige en uitvoeringsaspecten;
 • Je participeert in regionale overleggen met ketenpartners;
 • Je levert een bijdrage aan het handhavingsbeleid en de inbedding hiervan in de organisatie.

 

Jouw profiel

 

 • Je bent in bezit van een HBO diploma en geldige opsporingsbevoegdheid in de hoedanigheid van algemeen of bijzonder opsporingsambtenaar; Indien je hier niet over beschikt, ben je bereid deze te behalen.
 • Je hebt kennis van de  Wmo 2015, Jeugdwet en de Algemene Wet Bestuursrecht.
 • Je beschikt over onderzoeksvaardigheden en een goed analytisch vermogen.
 • Je bent fraudealert en doortastend.
 • Je beschikt over politieke sensitiviteit.
 • Je hebt relevante werkervaring als sociaal rechercheur, preventiemedewerker of vergelijkbaar.
 • Je werkt zelfstandig, maar bent ook een echte teamplayer. Daarnaast ben je bereid om buiten kantooruren te werken;
 • Je bent een doener die nieuwsgierig en innovatief is en bereid is om te leren;
 • Je staat stevig in je schoenen, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en gaat makkelijk om met verandering, Daarnaast is integer handelen voor jou vanzelfsprekend.
 • Je neemt initiatief, hebt een ‘frisse’ blik, bent onafhankelijk in je oordeelsvorming en beschikt over de juist instelling om mee te bouwen aan de ontwikkelingen in het team.
 • Je beschikt over een rijbewijs B;
 • Tot slot, met jouw ervaring, competenties of kennis voeg jij iets extra’s (meerwaarde) toe aan het team.

 

Ons aanbod

 • Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal €4.008,00- bruto (schaal 9) per maand, bij een fulltime dienstverband. Mogelijk dat de functie in de toekomst wordt gewaardeerd in schaal 10.
 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris).
 • Een flexibele werkplek in het centrum van de stad.
 • Plaats en tijd onafhankelijk werken.
 • Flexibele werktijden.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Ruimte voor eigen initiatief en het leveren van bijdragen aan de ontwikkelingen in het team.

 

Solliciteren

Hou jij van beweging en vernieuwing en wil je hier een bijdrage aan leveren? Wil jij werken in een leuk team met enthousiaste collega’s? Ben jij geïnteresseerd naar aanleiding van deze tekst?

Solliciteer dan direct via onderstaande button onder vermelding van vacaturenummer W-20-05. Reageren kan tot en met 20 augustus 2020.

 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 28 augustus. Sollicitanten dienen rekening te houden met bovenstaande data.

 

 

Contact informatie

Wil jij meer informatie? Neem dan contact op met Marc Geurts (teamleider team Werk) ☎ 06-22472008 (vanaf 17 augustus of met Rob Hendrickx (Senior Sociale Recherche) ☎06-53937358 (tot 10 augustus).

 

Wil jij meer weten over hoe het is om bij de gemeente Venlo te werken? Kijk dan op Banenpleinlimburg.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website