VZV-19-06 Beleidsadviseur Beschermd Wonen en Maatschapp. Opvang
Gemeente Venlo

HBO   |   Maximaal €4859   |   Schaal 10A t/m 11   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 31-1-2020)

Beleidsadviseur Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

(1,0 fte)

 


Gemeente Venlo

De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven.  De organisatie is afgestapt van haar oude hiërarchie en laat projecten zoveel mogelijk bottom up ontstaan en groeien. De organisatie is plat georganiseerd, er is een Directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 27 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt. 


Team  Vitaal en Zorg
De algemene taak van Team Vitaal en Zorg is om binnen de wettelijke en de concernkaders invulling te geven aan de beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie en beleidsevaluatie  op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn en maatschappelijke opvang. In dit kader levert  het team  een bijdrage aan het realiseren van de doelen van het programma Gezond en actief Venlo (programmalijnen Zelfredzaam en Meedoen).

 

Het team geeft beleidsmatig invulling aan de volgende onderwerpen of thema’s: Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO), Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, huiselijk geweld en kindermishandeling, verslavingszorg en openbare gezondheidszorg en gezondheid.

 

In het kader van de Wmo voert de gemeente Venlo de taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit voor de regio Noord- en Midden-Limburg. In 2017 hebben alle dertien regiogemeenten de Regiovisie Bijzondere Doelgroepen 2017-2020 vastgesteld waarin de koers is vastgelegd. Het beleidsterrein is volop in beweging, zo vindt er niet alleen een inhoudelijke beleidsontwikkeling plaats maar zal deze taak vanaf 2021 ook doorgedentraliseerd worden. Dat wil zeggen dat iedere gemeente zelf deze taak gaat organiseren.

 

De Beleidsadviseur Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang:

 • Draagt bij aan de beleidsontwikkeling van een Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis (rapport commissie Dannenberg) en het doorontwikkelen van de maatschappelijke opvang, mede met het oog op de doordecentralisatie.

 • Levert een actieve bijdrage aan de vertaling van (strategisch) beleid naar de uitvoering.

 • Draagt bij aan inkooptrajecten op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
 • Onderhoudt in nauwe samenwerking met de Relatiemanager contact met (gecontracteerde) zorginstellingen.
 • Neemt deel aan regionale overlegtafels, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.
 • Levert een proactieve bijdrage aan integraal beleid op aanpalende taakgebieden, zoals, participatiewet, jeugdwet, wonen etc.
   

 

Jouw profiel

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.

 • Bij voorkeur een relevante opleiding in het vakgebied.

 • Relevante werkervaring in het beleidsterrein Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.

 • Je beschikt over de juiste mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

 

Competenties 

 • Netwerken: Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
 • Omgevingsbewustzijn: Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie.
 • Oordeelsvorming: Feiten en mogelijke handelswijzen in het licht van de juiste criteria zorgvuldig tegen elkaar afwegen.
 • Innoveren: Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op vernieuwing van werkwijzen, processen en diensten.
 • Resultaatgerichtheid: Concrete en gerichte acties ondernemen om beoogde doelstellingen te behalen of te overstijgen.

  Flexibel gedrag: Het veranderen van gedragsstijl en / of invalshoek om een gesteld doel te bereiken.

 

Ons aanbod

 • Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 4.859,- (bruto aanloopschaal 10 A - schaal 11) per maand, bij een fulltime dienstverband.
 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris).
 • Plaats onafhankelijk werken (in overleg met teamleider).
 • Flexibele werktijden.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Ruimte voor eigen initiatief.

 

Solliciteren

Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via onderstaande button onder vermelding van vacaturenummer VZV-19-06. Reageren kan tot 1 februari 2020. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 6. Wij waarderen het als sollicitanten rekening houden met bovenstaande gespreksdatum.

 

Contact informatie

Wil jij meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Annelies Smits (beleidsadviseur) ☎ 06- 55802769. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Els Janssen (HR-adviseur) ☎077-3596226.

 

Wil jij meer weten over hoe het is om bij de gemeente Venlo te werken? Kijk dan op Banenpleinlimburg.nl

Competenties

Flexibiliteit
Oordeelsvorming
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Resultaatgerichtheid

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website