WL-19-02 Beleidsadviseur Stedenbouw
Gemeente Venlo

WO, HBO   |   Maximaal €4859   |   Schaal 10A t/m 11   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 22-9-2019)

Wil jij je als stedenbouwkundige bezighouden met grootstedelijke (her)ontwikkelingen in Venlo, de hoogwateropgaven van de Maas of de inpassing van een woning? We hebben een uitdagende fulltime vacature binnen het team Wonen & Leven. Wij zoeken een enthousiaste beleidsadviseur Stedenbouw die niet bang is om flexibel en toekomstgericht naar zijn/haar vak te kijken.

 

Gemeente Venlo

De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven.  De organisatie is afgestapt van haar oude hiërarchie en laat projecten zoveel mogelijk bottom up ontstaan en groeien. De organisatie is plat georganiseerd, er is een Directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 26 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt.

 

Team Wonen & Leven

Aan de hand van visies en beleidsnota's nodigen we burgers, bedrijven en instellingen uit om gezamenlijk de gemeente Venlo te versterken. We werken aan initiatieven en projecten die aansluiten op de ruimtelijke en economische behoeften van nu en op de langere termijn. Onze rol is dynamisch en speelt in op vragen die de samenleving ons stelt.  

De Beleidsadviseur Stedenbouw maakt deel uit van het team Wonen & Leven. Medewerkers uit het team Wonen & Leven zijn verantwoordelijk voor actuele kaders en kennis op het gebied van wonen, stedenbouw, (juridische) planologie, erfgoed, cultuur, groen-, natuur- en landschapsontwikkeling. Daarnaast adviseren zij burgers, bedrijven, instellingen, bestuurders en collega’s vanuit hun expertise in vergunningverleningsprocedures en bij ruimtelijke projecten en initiatieven. Het team bestaat uit circa 30 medewerkers.

 

Als stedenbouwkundige werk je mee aan ambitieuze opgaven in de gehele gemeente. Het werkterrein is breed en speelt zich af op verschillende schaalniveaus. Jij stimuleert en borgt de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van de stad. Dit doe je door samen te werken met adviseurs van andere vakdisciplines. Met integrale adviezen en ontwerpen en een interactieve houding draag je bij aan ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Stedenbouw is een integrale discipline waar inhoud en proces van belang zijn; het leggen van verbindingen is een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van resultaat zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten.

 

Beleidsadviseur Stedenbouw

Het zwaartepunt in de functie van de Beleidsadviseur Stedenbouw ligt op de volgende taken:

 • Stelt integrale ruimtelijke visies en stedenbouwkundige beleidskaders op of draagt daar aan bij;

 • Adviseert in een breed pallet van opgaven op verschillende schaalniveau’s, waaronder (majeure) projecten, stedelijke uitbreidingen en transities. Daarbij spelen actuele thema’s een grote rol zoals de duurzame economische ontwikkeling van de regio, de energietransitie, mobiliteit, de omgevingswet, de hoogwateropgaven van de Maas en de klimaatadaptatie;

 • Participeert in complexe multidisciplinaire projecten en processen. Vervult waar nodig de stedenbouwkundige trekkersrol bij deze opgaven;

 • Ondersteunt en coacht vakinhoudelijk, fungeert als aanspreekpunt en draagt zorg voor een goede samenwerking en kennisdeling binnen de organisatie.

 

Profiel

 • Beschikt over HBO+/ WO werk- en denkniveau.

 • Kennis en ervaring met het adviseren in een gemeentelijke organisatie.

 • Is vaardig in het verbeelden van visies en plannen zowel digitaal als analoog.

 

Competenties

Voor het vervullen van de functie zoeken we een energiek, creatief en samenwerkingsgericht persoon die lef toont en denkt in kansen en mogelijkheden. Daarnaast vragen we de volgende competenties:

 • Vakmanschap:

 • Visie: De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten van een afstand kunnen bekijken, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen.

 • Omgevingsbewustzijn: Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie.

 • Flexibel gedrag: Het veranderen van gedragsstijl en/of invalshoek om een gesteld doel te bereiken.

 • Samenwerken: Op effectieve wijze (mee) werken aan een gezamenlijk resultaat en het bijdragen aan het samenwerkingsproces en de harmonie binnen een team, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.

   

Ons aanbod

 • Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 4.859,00 bruto per maand(aanloopschaal 10A - functieschaal 11), bij een fulltime dienstverband

 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris)

 • Plaats onafhankelijk werken (in overleg met teamleider)
 • Flexibele werktijden
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Ruimte voor eigen initiatief

 

Solliciteren

Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via onderstaande button onder vermelding van vacaturenummer WL-19-02. Reageren kan tot en met 22 september 2019.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 1 oktober of donderdag 3 oktober.

 

Contact informatie

Wil jij meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Michiel Wauben, teamleider Wonen & Leven, ☎ 06 - 39005425. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Els Janssen (HR-adviseur) ☎ 06 - 42798210.

Competenties

Flexibiliteit
Visie
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website