BM-19-05 Casemanager planologie
Gemeente Venlo

HBO   |   Maximaal €3805   |   Schaal 8 t/m 9   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 25-8-2019)

Het team Bouwen en Milieu is op zoek naar een Casemanager Planologie (medewerker VHT-A, 36 uur).

 

De organisatie

De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. De organisatie is afgestapt van haar oude hiërarchie en laat projecten zoveel mogelijk bottom up ontstaan en groeien.

De organisatie is plat georganiseerd, er is een Directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 27 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt. 

 

Team Bouwen en Milieu

Het team Bouwen en Milieu bestaat uit ruim 50 medewerkers en is verdeeld over vier clusters.

 

De twee hoofddoelstellingen van het team Bouwen en Milieu zijn:

 • Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren voor huidige en toekomstige inwoners.
 • De kwaliteit van de leefomgeving (aspecten bodem, lucht, geluid, externe veiligheid) in stand houden en waar mogelijk verbeteren.

 

Samen met de inwoners en bedrijven van gemeente Venlo werkt het team Bouwen en Milieu aan een mooier, veiliger en duurzamer Venlo. Dit doen zij vanuit de rol van dienstverlener door:

 • Te luisteren naar de behoefte van de klanten en over de voortgang van het proces en de gemaakte afwegingen te communiceren;
 • Rekening te houden met de gewenste kwaliteit van de leefomgeving met specifieke aandacht voor fysieke veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, milieukwaliteit en gezondheid;
 • Meer ruimte te bieden waar het kan en duidelijk regels te stellen waar het moet;
 • De verschillende belangen integraal af te wegen bij (omgevings)vergunning-aanvragen, meldingen en ruimtelijke plannen;
 • Het tijdig afhandelen van vergunningaanvragen, meldingen en verzoeken conform de wettelijke termijnen.

 

Het team verzorgt o.a. de coördinatie en afhandeling van reguliere en complexe vergunningaanvragen. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de ruimtelijke vergunningverlening. In het team is inhoudelijke expertise op het vlak van ruimtelijke ordening, bouw- en milieuregelgeving ondergebracht.

 

De casemanager planologie

 • Fungeert als eenduidig aanspreekpunt (casemanager) voor reguliere en complexe zaken richting klanten, adviseurs, derden en binnen de eigen organisatie;
 • Beoordeelt als casemanager zaken, levert zelf vanuit het specialisme ruimtelijke ordening, een inhoudelijke bijdrage aan reguliere en complexe zaken en bewaakt de correcte uitvoering van wet- en regelgeving;
 • Stelt beschikkingen op;
 • Adviseert particulieren, bedrijven, instanties en andere overheden over uitvoeringsvragen;
 • Behandelt zienswijzen en levert een bijdrage aan bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Bereidt voor, stelt prioriteiten, controleert en ziet toe op de voortgang van zijn/haar werkzaamheden en stemt dit af  met de coördinator van het team.

 

Profiel

 • Afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur ruimtelijke ordening/planologie of HBO Rechten).

 • Werkervaring binnen het vakgebied ruimtelijke ordening.

 

Competenties

De belangrijkste competenties voor de invulling van deze functie zijn:

 • Resultaatgerichtheid: Concrete en gerichte acties ondernemen om beoogde doelstellingen te behalen of te overstijgen.

 • Omgevingsbewustzijn: Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie.

 • Flexibel gedrag: Het veranderen van gedragsstijl en / of invalshoek om een gesteld doel te bereiken.

 • Probleemanalyse: Problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen, mogelijke oorzaken van problemen overzien.

 • Plannen en organiseren: Doelen, resultaten en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken. Zo nodig procedures ontwikkelen voor de uitvoering daarvan.

 

Wij bieden

 • Salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 3.805,- bruto per maand (functieschaal 9), bij een fulltime dienstverband.

 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris).

 • Flexibele werktijden.

 • Plaats onafhankelijk werken (in overleg met teamleider)

 • Opleidingsmogelijkheden

 • Ruimte voor eigen initiatief.

 

Solliciteren

Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via onderstaande button onder vermelding van vacaturenummer BM-19-05. Reageren kan tot en met 25 augustus 2019. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 27 augustus 2019.

 

Contact informatie

Wil jij meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Kirstin Meulendijks (coördinator cluster Planologie) ☎ 077-3599461. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Marlies Rijnvos (HR-adviseur) ☎077-3596112.

 

Wil jij meer weten over hoe het is om bij de gemeente Venlo te werken? Kijk dan op Banenpleinlimburg.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website