PIO 19-02 Contractmanager
Gemeente Venlo

WO, HBO   |   Maximaal €5984   |   Schaal 13   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 1-9-2019)

Het team Participatie en Individuele Ontplooiing is op zoek naar een

 

Contractmanager Sociaal Domein (36 uur)

 

Gemeente Venlo

De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven.  De organisatie is afgestapt van haar oude hiërarchie en laat projecten zoveel mogelijk bottom up ontstaan en groeien. De organisatie is plat georganiseerd, er is een Directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 28 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt.

 

Team Participatie, Individuele Ontplooiing, Zorg en Vitaal

Het team is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en het opstellen van beleidsmatige kaders voor de uitvoering van de taakgebieden binnen het sociaal domein en de inkoop van zorg bij verschillende zorgaanbieders. Gemeente Venlo is onderdeel van en werkt nauw samen met de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg Noord (de MGR).

 

De contractmanager sociaal domein (contractmanager)

De contractmanager werkt nauw samen met de relatiemanagers in het sociaal domein,  alsmede met de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR).

 

De contractmanager is verantwoordelijk voor de contractering van partijen die passende zorg en ondersteuning dienen te bieden aan onze inwoners. Deze verantwoordelijkheid geldt zowel voor alle inhoudelijke aspecten van de contracten als voor het proces om te komen tot deze contracten. In het verlengde hiervan is de contractmanager ook voor relatiemanagers een professionele sparringpartner en in voorkomende gevallen (incidenteel) ook degene die met de relatiemanagers contractgesprekken met aanbieders voert. De contractmanager kent de vigerende wet- en regelgeving.

 

Ook is de contractmanager verantwoordelijk voor het tijdig (pro-actief) signaleren van eventuele risico’s (o.a. beschikbaarheid van passende zorg en ondersteuning, kwaliteit, financiën) en het formuleren van beheersmaatregelen. Daar waar nodig ondersteunt de contractmanagers de relatiemanagers bij het nemen van adequate beheersmaatregelen.

 

De contractmanager heeft tevens een rol bij het verder professionaliseren van het relatiemanagement en het samen met de relatiemanagers verbinden van beleidsmatige ontwikkelingen aan de contractering van aanbieders.


Taken

 • Formuleren van de (lange termijn) inkoopstrategie, inclusief portfolio analyses, voor het sociaal domein van de gemeente Venlo;

 • Het vertalen van de (lange termijn) inkoopstrategie naar inkoopkaders voor af te sluiten contracten;

 • Het vanuit strategisch perspectief adviseren van relatiemanagers, ambtelijk opdrachtgever en bestuurders over complexe inkoopvraagstukken c.q. contractuele aspecten;

 • Het in voorkomende gevallen zelfstandig behandelen van complexe inkoopvraagstukken;

 • Het voeren van regie over processen die dienen te leiden tot nieuwe contracten c.q. contractverlengingen;

 • Het zorgdragen voor bestuurlijke besluitvorming voor nieuwe contracten en contractverlengingen;

 • Het leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van het relatiemanagement;

 • Het in voorkomende gevallen samen met relatiemanagers voeren van contract- en voortgangsbesprekingen;

 • Het actief volgen van landelijke ontwikkelingen (kansen, bedreigingen, risico’s etc.) en ontwikkelingen binnen het vakgebied en hierover actief de betrokken collega’s informeren.

 

Jouw profiel

 • Je bent een ervaren professional (minimaal HBO+/WO werk- en denkniveau) op het gebied van de contractering van zorg en ondersteuning, hetgeen blijkt uit:

  • Een relevante opleiding en trainingen;

  • Een ‘track record’ op het gebied van inkoop van zorg en ondersteuning (bijvoorbeeld Wlz, Zvw, Wmo, Jeugdwet);

 • Je kunt jezelf moeiteloos positioneren in complexe (onderhandelings)situaties en hiervoor beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden;

 • Je bent een uitstekende onderhandelaar die resultaatgericht is maar ook oog heeft voor de belangen van samenwerkingspartners. Je beschikt verschillende interventiestrategieën;

 • Je hebt ervaring in het werken binnen politieke/bestuurlijke omgevingen en weet vanuit je professionaliteit adequaat te adviseren;

 • Je volgt de actuele ontwikkelingen in de markt en op jouw vakgebied en kunt deze ontwikkelingen vertalen naar je collega’s;

 • Je hebt kennis van c.q. affiniteit met financiën: je kunt de financiële consequenties van jouw handelen overzien en hierover ook strategisch adviseren;

 • Je vindt het belangrijk om je als professional te blijven ontwikkelen. Hiervoor benut je de mogelijkheden die de organisatie biedt.

 
Competenties

 • Omgevingsbewustzijn

 • Onderhandelen

 • Belangen verbinden

 • Resultaatgerichtheid (vasthoudend aan gedefinieerde belangen)

 • Stressbestendigheid
 • Politieke sensitiviteit

 

Ons aanbod

 • Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 5984,00 bruto per maand (voorlopige functieschaal 13 in afwachting van functiewaardering), bij een fulltime dienstverband.

 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris).

 • Een flexibele werkplek in een modern gebouw.

 • Plaats onafhankelijk werken.

 • Flexibele werktijden.

 • Opleidingsmogelijkheden.

 • Ruimte voor eigen initiatief.

 

Solliciteren

Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via onderstaande button onder vermelding van vacaturenummer PIO-19-02. Reageren kan tot en met zondag 1 september. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 39 en 40.

 

Contact informatie

Wil jij meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Evelien Verbrugge, teamleider, ☎ 0638074020  of Peter Bertens, strategisch beleidsadviseur ☎ 0634195639 .Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Els Janssen (HR-adviseur) ☎ 0642798210.

 

Wil jij meer weten over hoe het is om bij de gemeente Venlo te werken? Kijk dan op Banenpleinlimburg.nl

 

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website