JZ-19-08 juridisch adviseur sociaal domein
Gemeente Venlo

WO   |   Maximaal €4859   |   Schaal 10a t/m 11   |   Regulier   |   Vast   |   32 uur
Solliciteer (t/m 11-8-2019)

Het team Juridische zaken is op zoek naar een 1ste lijns juridisch adviseur sociaal domein (32 uur per week)

 

De organisatie

De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven.  De organisatie is plat georganiseerd, er is een directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn vier programmamanagers aangesteld om in nauwe afstemming met de concernstrategen te sturen op de effectieve voorbereiding en uitvoering van de beleidsinhoud. Er zijn in totaal 28 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt.

 

Team Juridische Zaken  

Het team Juridische Zaken houdt zich in grote lijnen bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Bezwaar- en beroepschriften;

 • Klachten

 • Civiele procedures;

 • Advisering complexe dossiers;

 • Aansprakelijkstellingen

 • Juridische kwaliteitszorg.

 

De 1ste lijn juridisch adviseur sociaal domein

De 1ste lijns juridisch adviseur is belast met advisering op uitvoeringsvraagstukken in het sociaal domein. Het gaat met name om de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. De focus ligt enerzijds op juridische ondersteuning van coaches/ wijkteamleden bij complexe casussen, anderzijds op advisering ten aanzien van processen en documenten.

 

Functie eisen

 • Kennis van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en de relevante bepalingen van de Awb;

 • Een afgeronde WO opleiding Nederlands recht;

 • Aantoonbare werkervaring van tenminste 5 jaar, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, als juridisch adviseur binnen het gemeentelijk sociaal domein.

 

Competenties

 • Probleemanalyse: Problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen; mogelijke oorzaken van problemen zien;

 • Flexibel gedrag: Het veranderen van gedragsstijl en / of invalshoek om een gesteld doel te bereiken.

 • Aandacht voor details: Consistent en effectief kunnen omgaan met detailinformatie.

 • Oordeelsvorming: Feiten en mogelijke handelswijzen in het licht van de juiste criteria zorgvuldig tegen elkaar afwegen.

 • Overtuigingskracht: Anderen voor standpunten en ideeën proberen te winnen en draagvlak creëren.

 

Ons aanbod

 • Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 4.859,00 (aanloopschaal 10a – functieschaal 11) per maand, bij een fulltime dienstverband

 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris)

 • Plaats onafhankelijk werken (in overleg met teamleider)

 • Flexibele werktijden

 • Opleidingsmogelijkheden

 • Ruimte voor eigen initiatief

 

Solliciteren

Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via onderstaande button onder vermelding van JZ-19-08. Reageren kan tot en met 11 augustus 2019. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 33 of 34.

 

Inlichtingen

Wil jij meer informatie? Neem dan contact op met Tamara Willems (juridisch adviseur)

☎ 06-14645658 of Daniëlle Theeuwen (HR-adviseur) ☎ 077-3596711.

 

 

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website