CS-19-03 Bestuurssecretaris
Gemeente Venlo

WO, HBO   |   Maximaal €5520   |   Schaal 11a t/m 12   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 27-5-2019)

Het team Concernstaf van gemeente Venlo is op zoek naar een Bestuurssecretaris (fulltime) per september 2019

 

Venlo en de regio

De gemeente Venlo heeft ruim 100.000 inwoners en ca 1000 medewerkers. Venlo is onderscheidend door de toepassing van de cradle to cradle-filosofie. Het nieuwe stadskantoor - een fantastische werkplek - is daar een perfect voorbeeld van. Regionaal gezien is Venlo de grootste gemeente en dus vaak kartrekker in belangrijke ontwikkelingen. Venlo is ook een grensstad en probeert op alle fronten grensoverstijgend samen te werken.  Venlo werkt hard aan haar status als studentenstad met de ontwikkeling van een Brightlands Campus op Greenport Venlo, de Hogescholen Fontys en HAS, een dependance van Maastricht University. Bijna vijfduizend (internationale) studenten verbinden wij aan onze stad. Daarnaast is Venlo een gemeente met een nadrukkelijke sociaal maatschappelijke agenda waarbij we inzetten op meedoen, participeren en bijdragen.

 

De organisatie

De medewerkers van de gemeente Venlo werken binnen een moderne organisatie die volop in beweging is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De organisatie is plat georganiseerd: het management wordt gevormd door een vierhoofdige directie en ca 30 teamleiders. Daarnaast sturen vier programmamanagers op een effectieve voorbereiding en uitvoering van de beleidsinhoud.

 

Jouw team: de Concernstaf

De Concernstaf  is een compact team van professionals dat zich in nauwe samenspraak met bestuur, directie, organisatie en omgeving, gericht bezig houdt met de strategische koers van Venlo en het sturen en verbinden binnen en buiten de organisatie. Adviseren, agenderen, fact-finding en onderzoek maken dat bestuur en directie op kompas kunnen varen en hun strategische doelen kunnen realiseren. Binnen de Concernstaf zijn onder meer belegd regionale samenwerking, public affairs, concern control, onderzoek, kabinetstaken, directieadvisering en bestuursadvisering, en daarmee ook de functie van bestuurssecretaris.

 

De functie

Je bent in nauwe afstemming met de gemeentesecretaris:

 • verantwoordelijk voor de voorbereiding en nazorg van de collegevergaderingen (o.a. toetsing van de kwaliteit en agendering van collegestukken, toezichthouden op de actielijst, samenstellen programma B&W)

 • belast met de notulering van de B&W vergaderingen

 • vraagbaak en sparringpartner voor politiek-bestuurlijke vraagstukken vanuit de organisatie

 • sparringpartner voor (leden van) B&W waarmee je vrijwel dagelijks in contact staat

 • een ervaren adviseur, je draagt bij aan het bestuurlijk gemak

 • verbindingsofficier voor de gemeentesecretaris, ook bij zeer gevoelige zaken op het snijvlak van politiek en bestuur

 • draagt zorg voor de interne begeleiding van rekenkamercommissie- en raadsonderzoeken

 • pakt voorkomende klussen en projecten op (bijv. format bestuurlijke besluitvorming)

 • vervangt bij afwezigheid de directiesecretaris en kabinetschef en neemt waar nodig ook werkzaamheden van deze functionarissen over. Je werkt nauw met hen samen.

 • pakt waar nodig overige werkzaamheden binnen de Concernstaf op.

 

Jouw profiel

 • HBO+/WO werk en denkniveau (bijv. op gebied van bestuurs- of beleidswetenschappen, politicologie, sociologie)

 • Meerjarige aantoonbare brede werkervaring in een (gemeentelijke) overheidsorganisatie

 • Werkt full time en bereid om indien nodig ook in de avonduren te werken

 • Kunt rust brengen in tijden van hectiek en complexe bestuurlijke processen

 • Behoudt het overzicht en heeft een goed analytisch vermogen

 • Hebt uitstekende politiek/bestuurlijke voelsprieten

 • Bent in staat om snel een goed intern en extern netwerk op te bouwen en te onderhouden

 • Bent makkelijk benaderbaar en een extraverte persoonlijkheid

 • Je schrikt niet terug voor een fikse portie leeswerk

 • Je hebt een soepele pen en een goede (schriftelijke) beheersing van het Nederlands

 • Enige juridische kennis (Gemeentewet) is een pré

   

Competenties

 • Politieke sensitiviteit: zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; de complexe belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten. Politieke en bestuurlijke standpunten met het organisatiebelang kunnen verbinden.

 • Integer handeleneigen verantwoordelijkheid nemen voor moreel juist handelen en beslissen: in gedrag en handelen laten zien dat recht wordt gedaan aan alle betrokkenen voor wie en met wie de gemeente werkt. Bewust zijn van de eigen professionele verantwoordelijkheid.

 • Organisatie sensitiviteit : zich bewust tonen van de effecten van keuzes, beslissingen en / of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.

 • Flexibel gedrag: het veranderen van gedragsstijl en / of invalshoek om een gesteld doel te bereiken.

 • Resultaatgerichtheid:  concrete en gerichte acties ondernemen om beoogde doelstellingen te behalen of te overstijgen.
 • Voortgangscontrolede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden bewaken.

 

Ons aanbod

 • Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 5520- bruto (aanloopschaal 11a - functieschaal 12) per maand, bij een fulltime dienstverband.
 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris)

 • Plaats-onafhankelijk werken.

 • Flexibele werktijden.

 • Opleidingsmogelijkheden.

 • Ruimte voor eigen initiatief.

 

Solliciteren

Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via onderstaande button en onder vermelding van vacaturenummer CS-19-03. Reageren kan tot en met 27 mei 2019. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 6 juni 2019. Sollicitanten dienen hier rekening mee te houden.

 

Contactinformatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ursula Lukassen (teamleider) ☎ 0615002016 of met Simone van den Eertwegh (HR-adviseur) ☎.0654750693.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website