beleidsmedewerker Economie, Toerisme en Recreatie (1fte)
Gemeente Valkenburg aan de Geul

WO, HBO   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 3-2-2019)

De gemeente Valkenburg aan de Geul is een kleine dynamische gemeente met grote opgaven. Met een inwonersaantal van nog geen 17.000 inwoners behoren wij tot de kleinere gemeenten in het land. Dit staat in schril contrast met het aantal bezoekers dat jaarlijks naar onze gemeente komt. Met meer dan 1 miljoen overnachtingen en een veelvoud aan dagtoeristen kennen wij een dynamiek die niet te vergelijken is met andere gemeenten van vergelijkbare omvang. Dit zorgt voor een uitdagend takenpakket voor onze medewerkers. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, dan hebben wij wellicht de ideale vacature voor jou. In verband met het vertrek van een van onze collega’s zoeken wij een nieuwe beleidsmedewerker Economie, Toerisme en Recreatie.

 

Plek binnen de organisatie

De functie beleidsmedewerker Economie, Toerisme en Recreatie maakt onderdeel uit van het team Fysieke en Economische Ontwikkeling. Dit team richt zich op het uitzetten van beleid over thema’s die bepalend zijn voor de identiteit van Valkenburg. In welke richting ontwikkelt de gemeente zich? Wat is de ambitie? Wat betekenen de ambities voor het woon- en vestigingsklimaat? Hoe wordt dit vertaald in structuurvisie, ruimtelijke plannen, marketingstrategie, projecten en programmalijnen?

Binnen de gemeentelijke organisatie heeft het team nauwe banden met andere teams aangezien voor het ontwikkelen van visie en programmalijnen, voeding vanuit de praktijk essentieel is. De invulling van het team bestaat uit een klein aantal beleidsmedewerkers vanuit de thema’s duurzaamheid, economie en toerisme, citymarketing, evenementen, ruimtelijke ordening, wonen, landschap en natuur en projectleiders van strategische projecten.

 

Wat ga je in deze functie doen?

In deze rol ben je bezig met het analyseren, ontwikkelen, stimuleren en communiceren van toeristische en recreatieve mogelijkheden binnen onze gemeente en regio. Je denkt na over vraagstukken als: welke locaties zijn geschikt voor een toeristische herontwikkeling en past dit binnen het Provinciale en regionale beleid? Is ons toeristische voorzieningenniveau nog op peil? Wat vraagt de huidige toerist en hoe blijven wij als gemeente een aantrekkelijke bestemming? Hoe kunnen wij samen met onze ondernemers hierin slagen? Welke evenementen organiseren we om de gemeente aantrekkelijk te houden? Zetten we in op de juiste doelgroepen met ons beleid? Is er voor de gewenste doelgroepen wel genoeg te doen in de stad?

Deze antwoorden beantwoord jij niet zelf wel neem jij hierin de lead. Je gaat op zoek naar samenwerkingspartners om hieraan invulling te geven. Wij hechtten veel waarde aan het betrekken van de buitenwereld bij het opstellen van het gemeentelijk beleid en visies.

 

Wie ben jij en wat vraagt de rol beleidsmedewerker Economie, Toerisme en Recreatie specifiek van jou?
Je creëert op diverse manieren economische kansen voor de gemeente en onderneemt acties om die kansen te realiseren. Je krijgt energie van het verbinden van partijen, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, van het verkennen van nieuwe kansen voor onze gemeente en het ontwikkelen van de juiste kaders en instrumenten hiervoor. In je rol als beleidsadviseur acteer je op natuurlijke wijze richting het management en het bestuur en bereidt besluitvorming voor. Je vindt het leuk om complexe processen te regisseren. Je zoekt intern de samenwerking met collega’s van andere afdelingen en werkt aan draagvlak voor de uitvoering van beleid op strategische en tactisch niveau. Een goed gevoel voor politiek/ bestuurlijke verhoudingen is een must. Je hebt een professionele en proactieve werkhouding, bent communicatief zeer vaardig en past je stijl aan afhankelijk van de doelgroep. Samenwerken met zowel in- als externe partijen en het omgaan met uiteenlopende belangen is jou toevertrouwd. Je weet te structureren, houdt overzicht én flexibiliteit in je aanpak. Een lenige geest die met onverwachte oplossingen komt en creativiteit stimuleert bij anderen.

 

De functie bestaat in algemene zin uit:

  • De strategische advisering op het gebied van (regionale) economische ontwikkeling en het leggen van verbindingen tussen relevante interne en externe thema’s;

  • Het afwisselend vervullen van de rol van inhoudelijk adviseur en projectleider/procesmanager in economisch structuurversterkende projecten en samenwerkingen binnen de regio;

  • Het optreden als projectmanager bij het ontwikkelen en realiseren van projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling zoals o.a. woningbouw, commerciële retail -ontwikkelingen en economische projecten in het toeristisch centrum;

  • Het begeleiden van externe partners (projectontwikkelaars, adviesbureau, ondernemers etc.) bij het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke plannen op verschillende schaal- en abstractieniveaus.

  • Het ontwikkelen van met name strategische beleidsvisies en –plannen op meerdere

samenhangende economische/toeristische deelgebieden en het onderzoek en data-analyse ten behoeve daarvan.

  • Het opzetten van netwerken met strategische samenwerkingspartners.

  • Het zorgdragen voor het bereiken van gezamenlijke doelen en resultaten samen met lokale en regionalepartijen (lokaal/ (eu)regionaal);

 

De procedure

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in week 7 en/of 8. Een assessment wordt ondersteunend ingezet om de mate waarin functie-, en organisatiecompetenties (in potentie) aanwezig zijn, te meten. Tevens worden de bevindingen uit het assessment gebruikt als basis voor ontwikkelmogelijkheden.


Wat vragen wij?
Een afgeronde opleiding op HBO+/WO niveau, bij voorkeur met een raakvlak met een of meerdere van de beleidsthema Economie, Toerisme en Recreatie. Bij voorkeur heb je een aantal jaren relevante werkervaring.

 

Wat bieden wij?

Het salaris bedraagt maximaal € 4859,-  bruto per maand bij een dienstverband van 36 uren per week (schaal 11, norm 1 januari 2018). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05% bovenop het maandsalaris. Dit is een vrij besteedbaar budget waarmee je maandelijks flexibel keuzes maakt over hoe en wanneer je het budget inzet.

Aanvankelijk van kennis opleiding en ervaring kan een aanloopschaal aan de orde zijn. Daadwerkelijke inpassing in de functieschaal zal dan pas plaatsvinden als alle taken volledig en conform de gestelde eisen worden uitgeoefend. Alvorens inpassing in de functieschaal zal plaatsvinden, zal een formele beoordeling plaatsvinden door uw directe leidinggevende. Per welke datum deze bevordering dan ingaat, zal via separate besluitvorming worden bepaald. Het betreft een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een structurele aanstelling.

 

Interesse?

Bij interesse kun je online solliciteren (korte motivatiebrief en CV) via onderstaande link uiterlijk op 3 februari 2019.

 

Meer weten?

Wij informeren je graag uitgebreider over de functie. Daarvoor kun je contact opnemen met Ben van Eijsden, teamleider Fysieke en Economische Ontwikkeling. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Ronald Wetzels, adviseur HR. Beide zijn te bereiken via telefoonnummer 14043.

 

In overleg met jou kunnen eventueel referenties worden gevraagd.

 

Ben jij onze man/vrouw? Reageer dan snel!

Competenties

Integriteit
Ondernemingszin
Creativiteit
Visie
Klantgerichtheid
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Regisseren
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website