beleidsmedewerker Duurzaamheid (1 fte)
Gemeente Valkenburg aan de Geul

WO, HBO   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 3-2-2019)

De gemeente Valkenburg aan de Geul is een kleine dynamische gemeente met grote opgaven. Met een inwonersaantal van nog geen 17.000 inwoners behoren wij tot de kleinere gemeenten in het land. Dit staat in schril contrast met het aantal bezoekers dat jaarlijks naar onze gemeente komt. Met meer dan 1 miljoen overnachtingen en een veelvoud aan dagtoeristen kennen wij een dynamiek die niet te vergelijken is met andere gemeenten van vergelijkbare omvang. Dit zorgt voor een uitdagend takenpakket voor onze medewerkers. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan hebben wij wellicht de ideale vacature voor jou!

 

Met de ondertekening van het klimaatakkoord in Parijs op 18 september 2015 heeft de

wereldgemeenschap een belangrijke stap gezet naar wereldwijde en concrete actie om vergaande

klimaatverandering tegen te gaan. Over de hele wereld stijgt hierdoor de bewustwording en de

wordt de urgentie gevoeld om lokaal actie te ondernemen. Dit gevoel delen wij.

 

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft tot voor kort met name een passief, volgend beleid op het gebied van duurzaamheid gevoerd. Daar is in het afgelopen jaar echter verandering in gekomen. In september 2017 heeft onze gemeente met 17 andere gemeenten het Energieconvenant Zuid Limburg ondertekend. De inspanningsverplichtingen uit dit convenant zijn in het afgelopen half jaar uitgewerkt in een lange termijn (energietransitie) visie, een eerste (korte termijn) uitvoeringsprogramma en een voorstel in termen van capaciteit en middelen voor de organisatie van het uitvoeringsprogramma. Aanvullend heeft in het recent vastgestelde coalitieakkoord 2018-2022 het uitwerken en voeren van een ambitieus duurzaamheidsbeleid een belangrijke plek gekregen. Ten einde te kunnen voldoen aan deze ambities zijn wij op zoek naar een beleidsmedewerker Duurzaamheid die dit actief gaat oppakken voor onze gemeente.

 

Plek binnen de organisatie

De functie beleidsmedewerker Duurzaamheid maakt onderdeel uit van het team Fysieke en Economische Ontwikkeling. Dit team richt zich op het uitzetten van beleid over thema’s die bepalend zijn voor de identiteit van Valkenburg. In welke richting ontwikkelt de gemeente zich? Wat is de ambitie? Wat betekenen de ambities voor het woon- en vestigingsklimaat? Hoe wordt dit vertaald in structuurvisie, ruimtelijke plannen, marketingstrategie, projecten en programmalijnen?

Binnen de gemeentelijke organisatie heeft het team nauwe banden met andere teams aangezien voor het ontwikkelen van visie en programmalijnen, voeding vanuit de praktijk essentieel is. De invulling van het team bestaat uit een klein aantal beleidsmedewerkers vanuit de thema’s duurzaamheid, economie en toerisme, citymarketing, evenementen, ruimtelijke ordening, wonen, landschap en natuur en projectleiders van strategische projecten.

 

Wat ga je in deze functie doen?

Duurzaamheid loopt als een rode draad door alle beleidsvelden. Duurzaamheid raakt ons milieu, raakt onze economie en raakt het leven van onze inwoners. Wettelijke kaders en internationale afspraken leiden tot nieuwe eisen maar ook tot kansen. Het is daarom een belangrijke factor bij de afweging van onze keuzes op verschillende beleidsterreinen. De maatschappelijke belangstelling voor het onderwerp is groot. Het besef dat er veel meer inzet nodig is op duurzaamheid om het milieu, de leefomgeving en de economie ook voor de toekomst veilig te stellen, is alom aanwezig. Energietransitie, circulaire economie, herontwikkeling van bestaand vastgoed, klimaat adaptatie, duurzaam toerisme zijn voorbeelden van de thema's van de toekomst. Maar ook onze leefwijze vraagt om nieuwe oplossingen waar het bijvoorbeeld gaat om gezondheid, om duurzame arbeid, om perspectief.

 

Wil jij samen met collega's, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de slag met het verduurzamen van de samenleving? Als Beleidsmedewerker duurzaamheid voel jij je thuis in een snel veranderende wereld. Je gaat ons duurzaamheidsbeleid (door)ontwikkelen en verder vormgeven. Daarbij beschik jij over vaardigheden én lef om als regisseur, maar ook als adviseur, met een focus op het op de kaart zetten van het thema duurzaamheid binnen en buiten de gemeente, aan de slag te gaan. Als beleidsadviseur Duurzaamheid ben je één van de gezichten van onze organisatie bij externe (regionale) overleggen en voor wat betreft Duurzaamheid hét aanspreekpunt voor stakeholders binnen onze organisatie.

 

Wie ben jij en wat vraagt de rol beleidsmedewerker Duurzaamheid specifiek van jou?

Je werkt praktisch, compact en weet medewerkers en stakeholders te inspireren en resultaat te bereiken. Je bent (mede) verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en uitdragen van beleid op de beleidsterreinen Duurzaamheid en Energietransitie en het adviseren van het college en de raad over het thema duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Je zorgt ervoor dat niet alleen plannen en visies worden geschreven, maar er ook concrete projecten worden opgestart en zichtbare resultaten worden bereikt. Hierbij kijk je verder en breder dan alleen het ruimtelijk vakgebied, onder andere naar de maatschappelijke / sociale en economische kant van duurzaamheid.

 

Je zoekt intern de samenwerking met collega’s van andere afdelingen en werkt aan draagvlak voor de uitvoering van beleid op strategische en tactisch niveau. Daarbij heb je een goed gevoel voor politiek/ bestuurlijke verhoudingen. Je hebt een professionele en proactieve werkhouding, bent communicatief zeer vaardig en past je stijl aan afhankelijk van de doelgroep. Samenwerken met zowel in- als externe partijen en het omgaan met uiteenlopende belangen is jou toevertrouwd. Je weet te structureren, houdt overzicht én flexibiliteit in je aanpak. Een lenige geest die met onverwachte oplossingen komt en creativiteit stimuleert bij anderen.

 

De procedure

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in week 7 en/of 8. Een assessment wordt ondersteunend ingezet om de mate waarin functie-, en organisatiecompetenties (in potentie) aanwezig zijn, te meten. Tevens worden de bevindingen uit het assessment gebruikt als basis voor ontwikkelmogelijkheden.


Wat vragen wij?
HBO/WO werk en denkniveau, bij voorkeur met een raakvlak met het thema Duurzaamheid.

 

Wat bieden wij?

Het salaris bedraagt maximaal € 4541,-  bruto per maand bij een dienstverband van 36 uren per week (schaal 10A, norm 1 januari 2018). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05% bovenop het maandsalaris. Dit is een vrij besteedbaar budget waarmee je maandelijks flexibel keuzes maakt over hoe en wanneer je het budget inzet.

Aanvankelijk van kennis opleiding en ervaring kan een aanloopschaal aan de orde zijn. Daadwerkelijke inpassing in de functieschaal zal dan pas plaatsvinden als alle taken volledig en conform de gestelde eisen worden uitgeoefend. Alvorens inpassing in de functieschaal zal plaatsvinden, zal een formele beoordeling plaatsvinden door je directe leidinggevende. Per welke datum deze bevordering dan ingaat, zal via separate besluitvorming worden bepaald. Het betreft een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een structurele aanstelling.

 

Interesse?

Bij interesse kun je online solliciteren (korte motivatiebrief en CV) via onderstaande link uiterlijk op 3 februari 2019.

 

Meer weten?

Wij informeren je graag uitgebreider over de functie. Daarvoor kun je contact opnemen met Ben van Eijsden, teamleider Fysieke en Economische Ontwikkeling. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Ronald Wetzels, adviseur HR. Beide zijn te bereiken via telefoonnummer 14043.

 

In overleg met jou kunnen eventueel referenties worden gevraagd.

 

Ben jij onze man/vrouw? Reageer dan snel!

Competenties

Integriteit
Ondernemingszin
Creativiteit
Visie
Klantgerichtheid
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Regisseren
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website