Projectmanager sociale pijler gebiedsontwikkeling Keent-Moesel
Gemeente Weert

HBO   |   Tussen €3090 en €5372   |   Schaal 10 t/m 11   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 26-3-2023)

Projectmanager sociale pijler gebiedsontwikkeling Keent-Moesel

“Is het aansturen, regisseren en realiseren van plannen rondom de maatschappelijke impact van een majeure gebiedsontwikkeling jouw ding? Ben jij in staat om doelen te bereiken en draagvlak te creëren? Grijp dan deze kans voor een uitdagende functie.”

 

HBO | 36 uur per week | 1 jaar, mogelijkheid vast

 

De gemeente Weert en woningcorporatie Wonen Limburg zijn een samenwerking aangegaan in het kader van de gebiedsontwikkeling in de wijken Keent en Moesel. Deze ontwikkeling omvat een ruimtelijke fysieke opgave én een sociaal maatschappelijke opgave. Wij zoeken een duizendpoot die het proces vanuit de gemeente begeleidt en in de gebiedsontwikkeling de maatschappelijke opgave (de sociale pijler) helpt realiseren en tevens de samenhang met de ruimtelijk fysieke ontwikkelingen bewaakt.

 

Het Sociaal Programma gebiedsontwikkeling Keent & Moesel

Gebiedsontwikkeling vraagt om een integrale aanpak van alle partijen. Niet alleen van de gemeente Weert en van Wonen Limburg, maar ook van de in de wijk actieve organisaties, zoals scholen, ondernemers, de welzijnsorganisatie,  zorgaanbieders en wijkraden (inwoners). Het gaat dus niet om een project maar om een programma. De doorlooptijd is naar verwachting 15-20 jaar.

 

Sinds de vaststelling van de gebiedsvisie is een organisatie opgezet om tot uitvoering te komen, en is een Sociaal Programma voor de maatschappelijke opgave opgesteld. Dit programma is de leidraad voor de sociale pijler. Bestaande maatschappelijke activiteiten krijgen hierin een extra impuls en waar mogelijk worden nieuwe initiatieven gefaciliteerd. Het sociaal programma wordt continue bijgesteld en aangevuld. Doel is dat we de inwoners nadrukkelijk betrekken, om zo de gebiedsontwikkeling niet te beperken tot uitsluitend fysieke ingrepen.

 

Wat wordt jouw rol?

Als projectmanager  wordt het jouw taak om vanuit de gemeente een bijdrage te leveren aan de realisatie van het Sociaal Programma. Je zorgt voor verbinding en draagvlak, waarbij je over vele uiteenlopende onderwerpen contact hebt met onze ketenpartners en inwoners. Daarbij is het belangrijk dat steeds een toetsing plaatsvindt op de gemeentelijke ambities en plannen binnen het sociaal domein. Een regelmatig contact met de beleidsadviseurs binnen het sociaal domein is daarmee een belangrijk onderdeel van de functie. Ook contacten met andere afdelingen zijn belangrijk om te komen tot uitvoering van het Sociaal Programma.

 

Meer achtergrond:
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/05-oktober/19:30 (agendapunt 18)

 

Maak kennis met onze mensen

Je komt terecht in het betrokken en enthousiaste cluster veiligheid en leefbaarheid van de afdeling OCSW (Onderwijs, cultuur, sport en welzijn). Je zit dichtbij de collega’s van het sociaal domein, openbaar gebied en ruimte en economie. Gezamenlijk zetten wij ons met veel ambitie in voor Weert. De afdeling Onderwijs Cultuur, Sport en Welzijn is samen met de afdeling Ruimte & Economie, verantwoordelijk voor het succes van het programma. Je werkt samen met de (deel)projectleiders en projectteamleden naar de gewenste resultaten in het programma.

 

Jouw taken

 • Je levert een bijdrage aan het realiseren en uitvoeren van activiteiten en projecten binnen de sociale pijler van de gebiedsontwikkeling. Leidraad is het Sociaal Programma.
 • Je stuurt op het proces met collega’s en externe partijen om te komen tot realisatie van de doelen uit de gebiedsvisie en het sociaal programma.
 • Je schakelt met projectleiders die reeds belast zijn met sociaal-maatschappelijke projecten.
 • Je bent in staat om te gaan met projecten / programma’s met een hoog politieke, financiële en/of maatschappelijke impact en opereert hier eenvoudig in. 
 • Je communiceert gemakkelijk, zowel intern als extern, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je levert adviezen aan college van burgemeester en wethouders en raad.
 • Je creëert draagvlak bij samenwerkingspartners en bouwt aan een netwerk.
 • Je doet voorstellen voor uitvoering en bijstelling van het Sociaal Programma.
 • Je rapporteert periodiek over de voortgang en doet zonnodig voorstellen over bijsturing van het Sociaal Programma

 

Jouw kwaliteiten

 • Een mensgerichte en coachende werkstijl.
 • Inzicht in het sociale domein en de gemeentelijke organisatie.
 • Aantoonbare ervaring in het aansturen van processen, om te komen tot realisatie van doelen.
 • Aantoonbare affiniteit met sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
 • Ervaring met processen en projecten met een maatschappelijke impact.

 

Daarom wil je bij de gemeente Weert werken!

Jij krijgt écht de mogelijkheid om je te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. Er is volop ruimte voor eigen initiatief en vrijheid om het eigen werk in te delen en vorm te geven. Wij stimuleren interne groeimogelijkheden en door onze diversiteit aan functies zijn er volop kansen om te groeien!

 

Jouw salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en varieert indicatief van aanloopschaal 10 (minimaal € 3.090,- bruto per maand) tot en met functieschaal 11 (maximaal € 5.372,- bruto per maand) op basis van 36 uur per week. De definitieve inpassing in het HR21 functiewaarderingssysteem zal nog op basis van de functiebeschrijving plaatsvinden.

 

Naast jouw salaris bouw je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) op ter waarde van 17,05% van het salaris. Dit budget kun je uit laten betalen, gebruiken om extra verlof te kopen of inzetten voor een opleiding.

 

Ga ervoor!

Overtuig Hans en de collega’s op geheel eigen wijze van jouw motivatie en enthousiasme. Reageer via www.banenpleinlimburg.nl uiterlijk 26 maart 2023 t.a.v. Hans Jansen. Voor informatie over deze vacature kun je Hans bellen op 06-28448821. Een assessment en een Profile Dynamics analyse kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. De gesprekken vinden plaats op 29 maart (in de ochtend).

 

Werk je al bij onze organisatie? Dan krijg jij voorrang op kandidaten die nog niet werkzaam zijn bij ons.

 

Na invulling van de functie worden jouw gegevens vier weken bewaard en daarna geanonimiseerd. Wil je graag dat jouw gegevens langer zichtbaar zijn? Na het sollicitatieproces kun je aangeven dat je akkoord gaat om jouw gegevens 1 jaar te bewaren.

Competenties

Integriteit
Verantwoordelijkheid
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Resultaatgerichtheid

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website