Projectleider KVO buitengebied Noord-Limburg
Gemeente Venray

Anders   |   Regulier   |   Vast   |   8 - 10 uur
Solliciteer (t/m 15-12-2022)

Projectleider KVO buitengebied Noord-Limburg

voor 8-10 uur per week.

 

In 2020 spraken de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray samen af om gezondheid prominent op de kaart te zetten in Noord-Limburg. Gezondheid is wat hen betreft namelijk de belangrijkste voorwaarde om op een prettige manier te kunnen leven, wonen, werken, ontwikkelen en samenwerken. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de regio Noord-Limburg ervoor gekozen om zes programma’s op te zetten. Elk programma richt zich op een ander aspect van gezondheid. De programma’s krijgen vorm door middel van projecten en initiatieven die onze doelstellingen in de praktijk brengen.

 

Een van deze programma’s is het programma Landelijk Gebied – Veiligheid. Het project Keurmerk veilig ondernemen – De aanpak veilig buitengebied valt onder dit programma. Met dit project gaan de verschillende gemeenten in Noord-Limburg aan de slag om criminaliteit in het buitengebied terug te dringen. In de eerste tranche is gestart met het project Keurmerk Veilig Ondernemen-Buitengebied (verder KVO-B) in samenwerking met het CCV, LLTB, PVO en een gemeentelijke projectleider. Om de verschillende KVO-B trajecten in de gemeenten met elkaar te verbinden is er behoefte aan een overkoepelende projectleider voor de periode van 1 januari 2023 t/m eind 2023. De projectleider zorgt voor de verbinding tussen de KVO-B trajecten, maakt overstijgende afspraken met stakeholders, zorgt voor de verantwoording richting de besturen en borgt de continuïteit voor na de projectperiode.

 

Jouw beloning

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn we in de begroting van het KVO-Buitengebied project uitgegaan van een tijdsbesteding van gemiddeld 8-10u per week (flexibel inzetbaar). De tariefstelling bedraagt maximaal € 95,- excl. BTW per uur en exclusief eventuele reiskosten. Kosten (voor inhuur) worden voldaan door de gemeente Horst aan de Maas op basis van de uitgekeerde subsidie voor het Programma Landelijk Gebied – Veiligheid (Regiodeal, 2e tranche).

 

Wat je gaat doen

 • Het takenpakket van de projectleider KVO-Buitengebied bestaat uit de volgende taken die uiteraard in nauwe afstemming met u als projectleider zullen worden uitgevoerd.
 • Het voorbereiden van een gezamenlijk overleg met de stakeholders binnen de KVO-B trajecten in de deelnemende gemeenten incl. het maken van bovenlokale afspraken.
 • Het voeren van overleg en het onderhouden van contact met de bestuurders en de gemeentelijke projectleiders m.b.t. de voortgang van afzonderlijke KVO-B trajecten.
 • Het initiëren, voorbereiden, implementeren en bewaken van de voortgang van gezamenlijke, gemeentegrens overstijgende interventies en activiteiten (minimaal 15 gemeentegrens overstijgende interventies)(Er is een uitvoeringsbudget beschikbaar voor bovengemeentelijke interventies en activiteiten in de periode tot en met december 2023).
 • Het zorgdragen voor de inhoudelijke rapportages en verantwoordingen in de richting van de stakeholders.
 • Alle andere voorkomende projectwerkzaamheden zoals het opvragen en beoordelen van offertes, het bijhouden van een projectadministratie, verzorgen van projectpresentaties, etc.
 • Inzet op het continueren van de samenwerking binnen de KVO-B trajecten voor na de projectperiode.

 

Wie ben jij

 • Je bent een echte verbinder. Je stimuleert de privaat-publieke samenwerking en slaat bruggen tussen de verschillende gemeenten.
 • Je hebt de focus op integraal handelen. Deze integraliteit zit hem voornamelijk in het verbinden van veiligheid naar zowel de ruimtelijke als sociale aspecten. 
 • Je bent een Pro-actieve projectleider die out-of-the box moet kunnen handelen en zijn/haar netwerk hiervoor wil inzetten.  
 • Je hebt een politieke, bestuurlijke antenne en affiniteit met overheidsland

 

Enthousiast geworden?

Je kunt reageren op deze vacature tot en met 15 december 2022, uitsluitend door je motivatie en CV te uploaden via Banenplein Limburg. Wil je nog meer informatie over deze vacature? E-mail of bel dan met Kris Geurts, Adviseur openbare orde en veiligheid, telefoonnummer: (0478) 52 33 33.

 

De gesprekken zijn gepland in de week van 19 tot en met 23 december.

Competenties

Schriftelijke communicatie
Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

HRM Venray
HRM@Venray.nl

Contactpersoon vacature

Kris Geurts
kris.geurts@venray.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website