VERPLEEGKUNDIGE JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0 - 18 jaar
Veiligheidsregio Limburg-Noord

HBO   |   Tussen €2756 en €4048   |   Regulier   |   Flexibel   |   24 - 36 uur

“Limburg-Noord de veiligste en gezondste regio"

Dat is de ambitie van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN), een organisatie van én voor 15 gemeenten in de regio Limburg-Noord bestaande uit ruim een half miljoen inwoners.

 

Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt tussen verschillende besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweer, volksgezondheid, rampen- en crisisbestrijding en openbare orde en veiligheid. GGD Limburg-Noord, Brandweer en de afdeling Crisisbeheersing maakt deel uit van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). VRLN is daarmee een van de weinige veiligheidsregio’s in Nederland die ook een GGD in de eigen organisatie heeft.

Veiligheidsregio Limburg Noord telt ongeveer 600 medewerkers in vaste dienst, en daarnaast ongeveer 800 brandweervrijwilligers. VRLN kenmerkt zich als een brede netwerkorganisatie met overheden, gezondheidszorg, bedrijven en burgers. Daarnaast werkt VRLN nauw samen met politie, gemeenten, waterschappen, defensie en adviseert gevraagd en ongevraagd, regisseert, organiseert, faciliteert en voert activiteiten uit.

 

De GGD werkt binnen het domein Publieke Gezondheid aan gezondheidsbevordering, gezondheidsbewaking en gezondheidsbescherming en is erop gericht dat inwoners en bedrijven gezonde en veilige keuzes kunnen maken.  

Op dit moment maakt de GGD als organisatie een doorontwikkeling door. Gebaseerd op bovengenoemde ambitie wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en slagvaardige GGD. Belangrijke thema’s hierin zijn o.a. ‘de goede dingen doen en de dingen goed doen’, samenwerken en het onderhouden van relaties, leiderschap en resultaat- en klantgerichtheid van managers en medewerkers. In een omgeving die aan veranderingen onderhevig is, is het van belang dat werknemers worden uitgedaagd om te blijven leren en te leren omgaan met deze veranderingen. Dat vraagt een vitale en veerkrachtige organisatie en dat vormt de basis voor de verdere doorontwikkeling van de GGD Limburg-Noord. De kernwaarden ofwel de rode draad door alle ontwikkelingen heen zijn verbinding, vertrouwen, vakmanschap, informatie gestuurd en duurzaamheid. 

 

We zijn voor de GGD | Jeugdgezondheidszorg op zoek naar meerdere kandidaten voor de functie van:

 

VERPLEEGKUNDIGE JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0 - 18 jaar

TBV de flexpool én voor de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers
 

De GGD zorgt voor het hoogwaardig invulling geven aan het beschermen van de volksgezondheid tegen risicofactoren (Gezond zijn) en de actieve bevordering van de volksgezondheid (Gezond leven) binnen de regio. Binnen de GGD richt de afdeling jeugdgezondheidszorg zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar en dat begint al tijdens de zwangerschap.

 

Als jeugdverpleegkundige JGZ ben je betrokken bij gezinnen en kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Jij levert een bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien in de regio en bijna vanzelfsprekend is er extra aandacht voor ouders en kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Ook voert de GGD het takenpakket Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) uit voor de huidige toestroom van asielzoekers en burgers uit de Oekraïne. 

Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. Daarnaast sporen we vroegtijdig gezondheidsproblemen op en verwijzen we naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Als jeugdverpleegkundige werk je in een multidisciplinair team samen met je collega’s: jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten en/of logopedisten, maar ook met externe ketenpartners om zo de beste zorg voor ouders en kind te bieden. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar op de consultatiebureaus; voor de kinderen van 4-18 jaar op diverse scholen in de regio.

 • Je geeft advies- en gezondheidsvoorlichting en volgt de ontwikkeling van kinderen.
 • Je helpt en ondersteunt ouders bij de opvoeding en ontwikkeling en je bent verantwoordelijk voor de verpleegkundige preventieve zorg.
 • Je zet aan tot nieuw beleid waar nodig en draagt bij aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg door innovatie en evaluatie.
 • Je draagt bij aan pedagogische consulten, groepsbijeenkomsten, vaccinatieprogramma’s en de cognitieve ontwikkeling.

 

Dit vragen we van je

 • Je bent in het bezit van een diploma hbo-V;
 • Je bent minimaal 24 uur inzetbaar voor JGZ activiteiten en inzetbaar binnen de hele regio en daarom heb je een auto nodig;
 • Een actuele BIG-registratie;
 • Je bent betrokken en enthousiast met een pak ervaring en daadkracht – precies wat we zoeken om samen onze jeugdgezondheidszorg te blijven ontwikkelen. Je houdt dan ook van groei en verandering.
 • Je hebt plezier in samenwerken én netwerken - binnen en buiten je eigen vak en binnen onze regio-
 • Je weet je collega’s op een professionele wijze aan te spreken en op een constructieve manier van feedback te voorzien om aan continue verbeteringen te werken.
 • Je luistert goed, bent sterk in probleemanalyse en komt met ideeën en oplossingen.
 • Je bent goed op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen in de (jeugd)gezondheidszorg.
 • Je bent flexibel in de breedste zin van het woord; je beweegt op natuurlijke wijze mee in de behoeftes van onze cliënten op de gevraagde en gewenste tijdstippen. Voor jou is het een vanzelfsprekendheid op de juiste plek en het juiste tijdstip aanwezig te zijn, daar waar onze cliënten ons nodig hebben. Dit doen wij binnen onze werkdagen en openingstijden.
 • Je omarmt veranderingen en nieuwe uitdagingen en je weet je collega’s daar ook voor te enthousiasmeren.


Dit is handig om te weten

Op dit moment zoeken we Jeugdverpleegkundigen voor zowel het team 0-4 jaar als 4 tot 18 jaar.

Je krijgt een aanstelling als verpleegkundige 0-18 jaar in de flexpool. Dat betekent dat je wordt ingezet op de plekken waar dat het hardste nodig is, omdat iemand ziek is, omdat een team geschoold wordt, enz.

We vinden een goed inwerkprogramma essentieel zodat jij goed beslagen ten ijs komt. De eerste periode zul je gekoppeld worden aan een collega-buddy en samen stellen jullie jouw inwerkprogramma op en gaan jullie samen aan de slag in de praktijk. In deze eerste periode krijg je daarom een tijdelijke standplaats aangewezen. Na je inwerkperiode ga je zelfstandig aan de slag binnen de regio Limburg-Noord om samen te werken binnen de verschillende teams en om zo jouw expertise, kennis en ervaring te ontwikkelen. Met een goed pakket aan bagage, met opgedane kennis en zelfvertrouwen kun je ter zijner tijd worden gekoppeld aan een team en krijg jij je nieuwe standplaats toegewezen.

 

Als GGD zijn wij onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In geval van crisis slaan wij de handen ineen om samen de klus te klaren.

 

Wat wij bieden

We willen dat onze medewerkers gemotiveerd, betrokken en vitaal en veerkrachtig zijn en dat ook blijven. Zo werken we optimaal samen aan een toekomstbestendige organisatie. Naast boeiend en afwisselend werk bieden wij jou:

 • Een 24- tot 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2.756 en €4.048 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een fijne werksfeer met leuke collega’s en opleidingsmogelijkheden.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

 

Solliciteren 

Ben je enthousiast geworden om als Jeugdverpleegkundige aan de slag te gaan?
Solliciteer vóór 30 november. Ga naar https://www.vrln.nl/vacatures/verpleegkundige-jeugdgezondheidszorg-0-18-jaar-0 en solliciteer dan door te klikken op de knop “Direct solliciteren” om de stappen te doorlopen.

 

Heb je vragen over de vacature of de organisatie neem dan contact op met de teamleiders JGZ:
Nicole Stürznickel, telefoon 06-54395672

Nina Derks, telefoon: 06-28098720

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met personeelenorganisatie@vrln.nl

De gesprekken zullen worden gevoerd op woensdag 7 december. De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern uitgezet waarbij interne kandidaten, bij gelijke geschiktheid, voorrang hebben.

 

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!

Competenties

Flexibiliteit
Ondernemingszin
Verantwoordelijkheid
Zelfreflectie
Inlevingsvermogen
Samenwerken