Stage: Gebiedsinspectie van water, dijken en natuur
Waterschap Limburg

MBO   |   Stage   |   Tijdelijk   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 18-12-2022)

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, maar onze uitdagingen zijn groots! Dijkversterkingen, klimaatverandering, innovatie en duurzaamheid, alsook de zorg voor onze beken vormen de basis voor ons werk. Geen ander waterschap heeft een afwisselender gebied dan het onze: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland. Van steden tot agrarische gronden en natuurgebieden.

 

Cluster Areaalbeheer – team Inspecteren

Het cluster Areaalbeheer bestaat uit ruim honderdtwintig mensen en is verdeeld in vier teams: Beheren, Inspecteren, Onderhouden en Gebied. Wij zorgen ervoor dat de watersystemen en waterkeringen goed blijven functioneren, zowel in de normale situatie als in crisissituaties.

De inspecteurs vormen samen met een aantal andere collega’s het team Inspecteren. Onze inspecteurs staan voor het dagelijkse beheer en onderhoud van onze beken (het watersysteem) en onze dijken (de waterkeringen). Ze doen inspecties in het veld en monitoren of alles werkt zoals dat bedoeld is. Onze inspecteurs werken samen in vijf gebiedsteams door de hele provincie, met als basis de loodsen in Horst en Sittard en hoofdkantoor Roermond.

 

In het team inspecteren komen stageplaatsen beschikbaar. Wil jij ervaren hoe wij omgaan met water in Limburg?

 

Stageopdracht

Deze stage is een meewerkstage. De volgende werkzaamheden komen voorbij in de stage:

 • Uitvoeren van preventieve onderhouds- en knelpunteninspecties aan beeksysteem en waterkeringen;
 • Controleren van stuwen, peilgestuurde drainages, het opnemen van waterpeilen;
 • Verhelpen van kleine verstoppingen in het watersysteem;
 • Mede toezicht houden op uitgevoerde werkzaamheden;
 • Het inventariseren van knelpunten;
 • Administratie van werkzaamheden;
 • Innovatie.
   

Een medewerker uit het inspectieteam begeleidt de stage. Daarnaast loop je met andere collega’s mee om het waterschap op andere vlakken te leren kennen. Ook is er ruimte om stagiairs buiten je eigen kennisveld te leren kennen om ervaringen uit te wisselen.

 

Stageperiode
Vanaf januari 2023


Stageduur
3 tot 6 maanden

 

Leerdoelen van de stage

 • Opdoen van praktijkervaring ten aanzien van genoemde werkzaamheden;
 • Inzicht krijgen in het registreren en administratief afhandelen van werkzaamheden;
 • Contacten met contractpartijen die werkzaamheden uitvoeren voor het waterschap;
 • Je weg leren vinden in een organisatie;
 • Met een open blik kijken naar het reilen en zeilen binnen WL en verbeterpunten formuleren (dit kan op alle mogelijke vlakken zijn).

 

Over jou - Wie zoeken wij

Je bent een MBO4 student, leerjaar 3 of 4, die enthousiast is en wil leren in de praktijk. Je bent leergierig en denkt met ons mee. Je bekijkt vanuit jouw kennis hoe je met praktische zaken kunt omgaan. Je stelt vragen en doet suggesties als je denkt dat iets anders of beter kan. Opdrachten vanuit je opleiding plannen we in overleg in tijdens de stageperiode.

 

Mogelijke Studierichtingen:

Een studierichting die goed bij Waterschap Limburg aansluit, bijvoorbeeld:

 • Watermanagement;
 • Adviseur leefomgeving;
 • Opzichter/uitvoerder (groene ruimte);
 • Leefbare stad en klimaat;
 • Milieu, groen- en cultuurtechniek;
 • Natuur en water.

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de standaard kantoorautomatisering;
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Een B-rijbewijs.


Competenties

 • Samenwerken
 • Punctueel
 • Omgevingsbewust
 • Initiatief nemen


Standplaats
Sittard of Horst; afhankelijk van de beschikbare stageplek en jouw woonplaats

 

Wat bieden wij je

Waterschap Limburg is een proactieve en professionele autoriteit op het gebied van waterstages op elk niveau in Limburg. Samen met externe partners staan wij voor praktijkontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van studenten en mensen die anderszins werkervaring willen opdoen. Onze taak is gericht op een effectieve dynamiek tussen theorie en praktijk. We bieden een stimulerende, plezierige werk- en leeromgeving waarin verwachtingen en doelen voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Wij geloven in het leren en ontwikkelen van mensen. Ook je persoonlijke ontwikkeling krijgt een boost bij ons waterschap! 

  

De stagevergoeding is maximaal € 526,86 bij een fulltime dienstverband. Het bedrag is gebaseerd op 30% van het wettelijk minimum loon (vanaf januari 2022) en is afhankelijk van het aantal uren dat je stage loopt. 

 

Geïnteresseerd? 

We vragen om je motivatie voor deze stage toe te lichten. We zijn benieuwd naar je inzichten en drijfveren! Motiveer ook in het bijzonder waarom een stage bij waterschap Limburg je aanspreekt. Welke affiniteit heb je met onze opgave? 

Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag via IGOM (www.IGOM.nl). Kijk voor meer informatie over Waterschap Limburg op www.waterschaplimburg.nl. 

Competenties

Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie

Contactpersoon sollicitatie

HRM WL
hrm@waterschaplimburg.nl

Contactpersoon vacature

HRM WL
hrm@waterschaplimburg.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website