Consulent Veiligheid en Gezondheid 32 - 36 uur
Veiligheidsregio Limburg-Noord

HBO   |   Maximaal €2864   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Vast   |   31 - 36 uur

                                      “Limburg-Noord de veiligste en gezondste regio"

Dat is de ambitie van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN),  een organisatie van én voor 15 gemeenten in de regio Limburg-Noord bestaande uit ruim een half miljoen inwoners.

Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt tussen verschillende besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweer, volksgezondheid, rampen- en crisisbestrijding en openbare orde en veiligheid. GGD Limburg-Noord, Brandweer en de afdeling Crisisbeheersing maakt deel uit van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). De VRLN is daarmee een van de weinige veiligheidsregio’s in Nederland die ook een GGD in de eigen organisatie heeft.
 

Veiligheidsregio Limburg Noord telt ongeveer 600 medewerkers in vaste dienst, en daarnaast ongeveer 800 brandweervrijwilligers. De VRLN kenmerkt zich als een brede netwerkorganisatie met overheden, gezondheidszorg, bedrijven en burgers. Daarnaast werkt de VRLN nauw samen met politie, gemeenten, waterschappen, defensie en adviseert gevraagd en ongevraagd, regisseert, organiseert, faciliteert en voert activiteiten uit.
 

De GGD werkt binnen het domein Publieke Gezondheid aan gezondheidsbevordering, gezondheidsbewaking en gezondheidsbescherming en is er op gericht dat  inwoners en bedrijven gezonde en veilige keuzes kunnen maken.  Daarbij staat het gedachtegoed van positieve gezondheid centraal. Vanuit een brede kijk op gezondheid en aansluitend bij/op de leefwereld van onze burgers en gemeenschappen. Positieve gezondheid is voor ons dan ook het vertrekpunt voor onze taken op het gebied van monitoring en signalering, onze adviezen en het samenwerken met andere binnen netwerken.

 

Op dit moment maakt de GGD als organisatie een doorontwikkeling door. Gebaseerd op bovengenoemde ambitie wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en slagvaardige GGD. Belangrijke thema’s hierin zijn o.a. ‘de goede dingen doen en de dingen goed doen’, samenwerken en het onderhouden van relaties, leiderschap en resultaat- en klantgerichtheid van managers en medewerkers. In een omgeving die aan veranderingen onderhevig is, is het van belang dat werknemers worden uitgedaagd om te blijven leren en te leren omgaan met deze veranderingen. Dat vraagt een vitale en veerkrachtige organisatie en dat vormt de basis voor de verdere doorontwikkeling van de GGD Limburg-Noord. De kernwaarden ofwel de rode draad door alle ontwikkelingen heen zijn verbinding, vertrouwen, vakmanschap, informatie gestuurd en duurzaamheid. 

 

We zijn voor de GGD op zoek naar een kandidaat voor de functie van:

                               Consulent Veiligheid en Gezondheid 32-36 uur


Binnen de afdeling Strategie en Beleid draagt het team Gezondheidsadvisering bij aan een structurele en integrale aanpak voor het behalen van lokale en regionale gezondheidswinst door vanuit positieve gezondheid:

 • Op verzoek van gemeenten en partners van de gemeenten (proactief) advies geven bij gezondheidsvraagstukken of gemeentelijk beleid;
 • In te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen op gebied van preventief gezondheidsbeleid;
 • Het adviseren over en evalueren van nieuwe beleidsinitiatieven en methodieken.
   

Wat ga je doen?

 • Je bent het lokale aanspreekpunt voor preventie en publieke gezondheid voor de gemeente, scholen en partners in het (lokale) netwerk. Binnen de GGD werk je nauw samen met de collega’s Jeugdgezondheidszorg, Onderzoek, Beleid en Algemene Gezondheid;
 • Onderhouden van het lokale netwerk en participeren in relevante overleggen rondom de actuele en/of geprioriteerde gezondheidsthema’s en creëren van draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen en (multidisciplinaire) samenwerking;
 • Signaleren van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsrisico’s en behoeften bij gemeenten, partners en (indirect) burgers op basis van cijfers en signalen uit het veld (landelijk, regionaal en lokaal);
 • (Daarover) Adviseren van gemeenten t.a.v. het lokale gezondheidsbeleid en sociale domein en scholen bijvoorbeeld door middel van methodiek Gezonde School;
 • Bevorderen van een integrale en samenhangende lokale aanpak rondom gezondheidsbevordering vanuit het gedachte goed Positieve Gezondheid;
 • Bijdragen aan het opstellen; uitvoeren en evalueren van de gemeentelijke uitvoeringsplannen.
   

Wat wij vragen:

 • HBO werk en denk niveau;
 • Relevante opleiding en ervaring op gebied van gezondheidsbevordering, preventiebeleid en preventieprogramma’s;
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je kunt presenteren en heldere en toepasbare adviezen opstellen;
 • Enthousiasmerend en daadkrachtig;
 • Zelfstandig en in teams kunnen werken;
 • Flexibele werkinstelling;
 • Mogelijkheid tot tijd- & plaats onafhankelijk werken;
 • In bezit van rijbewijs en auto.

 

Hoe ziet een dag eruit?

Je start de week altijd met een weekstart ( teamoverleg). Daarna gaat iedereen aan de slag met zijn of haar eigen afspraken. Dit kan een bezoek zijn aan een school, deelname aan een inhoudelijk overleg of werkgroep (bijv Nix18) binnen een gemeente.

Als verbinder ben je dagelijks in contact met zowel collega’s binnen de GGD als ook partners binnen het netwerk om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. Kortom géén dag is het zelfde, elke dag ontstaan er nieuwe verbindingen of initiatieven binnen dit mooie vak!  

 

Wat wij bieden:

Wij bieden een uitdagende en boeiende functie binnen een afdeling die volop in verandering en ontwikkeling is.
 

Het betreft een structurele functie van 32-36 uur waarbij gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren kan het dienstverband verlengd worden met een jaar of omgezet worden in een vast dienstverband.
 

De functie is gewaardeerd op schaal 9, minimaal € 2.865,- bruto per maand en maximaal € 4.208,- bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling (36 uur).

Daarnaast is sprake van interessante aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder een vrij besteedbaar persoonlijk budget van ca. 17,05 %, genaamd het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit persoonlijk budget geeft je meer flexibiliteit en maatwerkmogelijkheden.
 

Interesse?

Ben jij de Consulent Veiligheid en Gezondheid  waar wij naar zoeken? Klik op https://www.vrln.nl/vacatures om te reagerende en upload je motivatie en CV uiterlijk 2 oktober 2022.

De gesprekken vinden plaats in week 41.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijk gebleken geschiktheid krijgen interne kandidaten de voorkeur.

 

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Shanna de Jong, Consulent Veiligheid en Gezondheid (maandag t/m donderdag in de ochtend) op nummer: 06-55285858 of via s.de.jong@vrln.nl

Voor vragen over de werving en selectieprocedure kun je contact opnemen met personeelenorganisatie@vrln.nl.

 

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!