stagiair Duurzaamheid panden (maatschappelijk Vastgoed)
Gemeente 's-Hertogenbosch

HBO   |   Stage   |   Tijdelijk   |   36 uur
Solliciteer (t/m 18-9-2022)

 

STAGEOPDRACHT DUURZAAMHEID

Afdeling Maatschappelijk Vastgoed

36 uur per week

 

Aanleiding & inleiding

De gemeenteraad heeft in 2008 ten aanzien van duurzaamheid een hoofddoel vastgesteld:

’s-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050. Sindsdien werkt de gemeente aan een klimaatneutrale stad. 

 

Als concrete uitwerking van dit hoofddoel is in december 2016 het ‘Energietransitie-programma 2016-2020’ vastgesteld. Het programma bestaat uit drie onderdelen;

• Energietransitie: innovatie en doorbraakprojecten

• Meters maken met bewezen technieken

• Energieke samenleving: betrekken van alle partijen en mensen in de stad.

 

Deze stageopdracht heeft betrekking op ‘meters maken met bewezen technieken’. Dit programmaonderdeel richt zich op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Een van de doelen binnen dit programma was dat de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal was in 2020.

 

Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed is vastgesteld:

  • Alle bestaande gebouwen een zo groot mogelijke stap richting klimaatneutraal, maar minimaal energielabel B; we zullen al aansluiten op de (methodiek van de) nieuwe wetgeving voor bijna-energie-neutrale-gebouwen (‘BENG’) om onze gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken en te laten voldoen aan toekomstig verwachte wetgeving voor bestaande gebouwen;
  • Alle nieuwbouw bij oplevering minimaal 50% energiebesparing t.o.v. wettelijke eis (tot eind 2018) én voorbereid op verbetering naar klimaatneutraal in periode tot 2020. Voor gebouwen die worden verhuurd geldt minimaal 25-75% besparing t.o.v. wettelijke eis (tot eind 2018). Vanaf 31 december 2018 moeten nieuwe overheidsgebouwen bijna-energie-neutraal worden gebouwd (‘BENG’);
  • Alle geschikte daken benutten voor zonne-energie en alle andere geschikte duurzame energie-mogelijkheden toepassen, zoals WKO, biomassa, wind en omgevingswarmte.

 

Gewenste effecten

Gezien het grotere doel om klimaatneutraal in 2050 te zijn, willen we het gelopen traject evalueren en bij te stellen. Een aantal panden staat vanwege aanstaande grootschalige verbouwing nog op de planning, de voordelen van een evaluatie zouden we hierin graag meenemen. Alle gebouwen die langdurig worden door geëxploiteerd minimaal label B en zo BENG als mogelijk binnen de stand van techniek en financiën voor eind 2021. Het ging oorspronkelijk om een lijst van 116 panden.

Wij willen vooral graag insteken om maatregelen om duurzaamheidtoetsen structureel in de vastgoedorganisatie mee te nemen, wellicht door het aanstellen van een energiecoach voor huurders etc. Het is aan de stagiair om hierin onbevangen adviezen te willen geven.

 

Doel van het project

Inmiddels is het programma klimaatneutraal voor gemeentelijke panden in 2020 zo goed als afgerond. Er zijn in eerste instantie een aantal projectuitgangspunten bepaald:

 

1. Ieder gebouw dat wordt verduurzaamd, wordt minimaal label B en bij voorkeur zo BENG als

mogelijk. We streven dus naar ‘zo BENG als mogelijk’.

2. ‘Zo BENG als mogelijk’ hangt af van een afweging tussen techniek, middelen en bijvoorbeeld een monumentale status.

3. Er zijn drie dekkingsbronnen voor de benodigde investeringen: MJOP-gelden, bijdrage van

Milieufonds (onrendabel deel, maximaal € 4,5 miljoen) en een bijdrage van de huurder (rendabel deel).

4. We gaan voor het rendabel krediet uit van een terugverdientijd van maximaal 25 jaar voor het totale pakket aan maatregelen dat getroffen wordt. 

5. Individuele maatregelen met een terugverdientijd van langer dan 25 jaar kunnen worden

meegenomen zo lang zij passen in het beschikbaar budget onrendabel vanuit het Milieufonds. Dit zijn maatregelen met een terugverdientijd tot en met 35 jaar.

6. De huurdersbijdrage wordt vastgelegd in een allonge voor de looptijd van de huurovereenkomst. Bij herziening van die overeenkomst wordt de investering voor verduurzaming meegenomen in de nieuwe overeenkomst. De huurder ontvangt een deel van het voordeel op de besparing om het aantrekkelijk te maken medewerking te verlenen, te weten maximaal 20% van de energiebesparing. 80% van de energiebesparing wordt betaald aan de gemeente als gebouweigenaar. 

7. Na de maximaal 25 jaar terugverdientijd hoeven we als gemeente niet langer een vergoeding te ontvangen op de maatregelen en zijn huurprijzen gebaseerd op de kostprijsdekkende huur zoals die dan geldt. Indien de investering korter dan 25 jaar wordt terugverdiend dan geldt de kortere terugverdientijd. Na de kortere terugverdientijd zijn huurprijzen gebaseerd op de kostprijsdekkende huur zoals die dan geldt.

 

Doel van de stageopdracht

Het doel van de stageopdracht is om in kaart te brengen hoe de projectuitgangspunten per pand uitgewerkt zijn en daarbij een evaluatie van de voor-, nadelen. Een en ander met bijbehorende berekeningen en een advies aan Gemeente om een vervolgfase te kunnen starten. Denk bijvoorbeeld aan een conclusie waarbij de duurzaamheidsaanpassingen lijken te hebben geleid tot een hoger gebruik. Is bij dit specifiek pand te achterhalen hoe dit kan, zijn er aanbevelingen per pand of wellicht voor het gehele proces?

 

Opleidingsniveau

HBO: opdracht vereist eigen inzicht, trekken van conclusies, in gesprek gaan met huurders en de technische en bouwkundige installaties te doorzien op gebruik en/of aanpassingen. Daarnaast financieel inzicht vanuit kostenuitgaven ten opzichte van gebruik.

Tot slot zoeken wij een creatieveling die graag het duurzaamheidsvraagstuk op het gebied van vastgoed verder wil brengen.

 

Hier kun je op rekenen en dit hebben wij jou te beiden

Een uitdagende stageopdracht in een prettige werkomgeving waarin open en direct communiceren, resultaat- en klantgerichtheid belangrijk zijn. 

  • Een stagevergoeding á € 250,- bruto per maand bij een fulltime stage opdracht á 36 uur per week; (Bij een stage voor minder dan 50% van de stage-/werktijd (< 18 uur) bedraagt de stagevergoeding € 125,- bruto per maand)
  •  Een stageopdracht binnen gemeente 'S-Hertogenbosch waarbij je begeleid gaat worden door 2 stagebegeleiders;
  •  Reiskostenvergoeding is bespreekbaar, indien jij niet in het bezit bent van een   studenten OV  kaart;
  •  Een IPhone in bruikleen.

 

 

 

Competenties

Integriteit
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Creativiteit
Oordeelsvorming
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Schriftelijke communicatie

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Banenplein Limburg?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website