Beleidsadviseur opgeschaalde publieke gezondheid
Veiligheidsregio Limburg-Noord

HBO   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 24 uur

“Limburg-Noord de veiligste en gezondste regio"

Dat is de ambitie van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN), een organisatie van én voor 15 gemeenten in de regio Limburg-Noord bestaande uit ruim een half miljoen inwoners.

 

Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt tussen verschillende besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweer, volksgezondheid, rampen- en crisisbestrijding en openbare orde en veiligheid. GGD Limburg-Noord, Brandweer en de afdeling Crisisbeheersing maakt deel uit van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). VRLN is daarmee een van de weinige veiligheidsregio’s in Nederland die ook een GGD in de eigen organisatie heeft.

 

Veiligheidsregio Limburg Noord telt ongeveer 600 medewerkers in vaste dienst, en daarnaast ongeveer 800 brandweervrijwilligers. VRLN kenmerkt zich als een brede netwerkorganisatie met overheden, gezondheidszorg, bedrijven en burgers. Daarnaast werkt VRLN nauw samen met politie, gemeenten, waterschappen, defensie en adviseert gevraagd en ongevraagd, regisseert, organiseert, faciliteert en voert activiteiten uit.

 

De GGD werkt binnen het domein Publieke Gezondheid aan gezondheidsbevordering, gezondheidsbewaking en gezondheidsbescherming en is er op gericht dat  inwoners en bedrijven gezonde en veilige keuzes kunnen maken.  Daarbij staat het gedachtegoed van positieve gezondheid centraal. Vanuit een brede kijk op gezondheid en aansluitend bij/op de leefwereld van onze burgers en gemeenschappen. Positieve gezondheid is voor ons dan ook het vertrekpunt voor onze taken op het gebied van monitoring en signalering, onze adviezen en het samenwerken met anderen binnen netwerken.

 

Op dit moment maakt de GGD als organisatie een doorontwikkeling door. Gebaseerd op bovengenoemde ambitie wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en slagvaardige GGD. Belangrijke thema’s hierin zijn o.a. ‘de goede dingen doen en de dingen goed doen’, samenwerken en het onderhouden van relaties, leiderschap en resultaat- en klantgerichtheid van managers en medewerkers. In een omgeving die aan veranderingen onderhevig is, is het van belang dat werknemers worden uitgedaagd om te blijven leren en te leren omgaan met deze veranderingen. Dat vraagt een vitale en veerkrachtige organisatie en dat vormt de basis voor de verdere doorontwikkeling van de GGD Limburg-Noord. De kernwaarden ofwel de rode draad door alle ontwikkelingen heen zijn verbinding, vertrouwen, vakmanschap, informatie gestuurd en duurzaamheid. 

 

We zijn voor de GGD op zoek naar een juiste mix van twee kandidaten

voor de functie van:

 

Beleidsadviseur opgeschaalde publieke gezondheid

(totaal aantal uren 48)  

 

Wat ga je doen?

 

 • Adviseert het management GGD over de organisatie t.a.v.  procedures, opleiding, training en oefening met het oog op evt. interne /externe crisis , en of  rampen.
 • Vorm geven aan de  huidige doorontwikkeling van de crisisorganisatie binnen de GGD
 • Fungeert als de verbindende schakel tussen GGD en GHOR. onderhoudt en actualiseert en ontwikkelt,  in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio GHOR het GGD Rampen Opvang Plan (GROP).
 • Zorg dragen voor de GGD-crisisorganisatie, de organisatie en uitvoering van het opleidings-, trainings- en oefenplan (OTO) . Zorgt voor werving en selectie  van medewerkers in opgeschaalde situatie in overleg met MT GGD.
 • Coördineert  het opleidingsbeleid van medewerkers in opgeschaalde situaties.
 • Onderhouden van  contacten en netwerken met (keten)partners en brancheorganisaties, volgt de ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding en informeert daar intern over.
 • Borging van kwaliteit door uitvoeren van PDCA
 • Vervult binnen de crisisorganisatie een nader te bepalen piketfunctie. Op dit moment is dat kernteamleider PSH en vertegenwoordigd de organisatie landelijk bij de vakgroep PSH.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de Adjunct Directeur Publieke Gezondheid.

 

Wat wij vragen:

 • Je hebt aantoonbaar hbo-denk en werkniveau
 • Affiniteit met netwerksamenwerking (publieke) gezondheid.
 • Ervaring in het werken in een crisisorganisatie is een pré.
 • Voor alle GGD-medewerkers vinden wij klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, samenwerken en persoonlijk leiderschap belangrijke competenties.
 • Specifiek voor de functie Beleidsadviseur opgeschaalde publieke gezondheid gelden de aanvullende competenties: plannen en organiseren, organisatiesensitiviteit en netwerken.
 • Flexibel inzetbaar zijn
 • Ervaring met beleidsfunctie dan wel schrijven van beleidsstukken

 

Wat wij bieden:

 • Een uitdagende functie in een boeiende organisatie.
 • Je standplaats is Blerick-Venlo, daarnaast bieden wij flexibele mogelijkheden om thuis te werken en je eigen werktijden in te delen.
 • Het betreft een structurele functie waarbij gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren kan het dienstverband verlengd worden met een jaar of omgezet worden in een vast dienstverband.
 • De functie is indicatief beschreven en gewaardeerd op schaal 10 van de CAR-UWO (minimaal € 3.090 en maximaal €  4.671 bruto per maand, norm 01-04-2022) bij een fulltime aanstelling. Afhankelijk van ervaring en opleiding kun je in de aanloopschaal 9 (minimaal € 2.865 en maximaal €  4.208 bruto per maand) worden geplaatst.
 • Daarnaast krijg je een individueel keuzebudget van ca. 17% dat je kunt besteden aan het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden zoals het aankopen van extra verlofuren.


Interesse?
Ben jij de Beleidsadviseur opgeschaalde publieke gezondheid waar wij naar zoeken?
Ga dan naar https://www.vrln.nl/vacature?vacancy_id=2968917, klik op de paarse knop "Direct solliciteren" en upload je motivatie en cv.

 

De selectiegesprekken worden gevoerd op 13 juli 2022.

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

 

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Marion Vullings, Beleidsmedewerker opgeschaalde Publieke Gezondheid op nummer: 06-14922754 of via m.vullings@vrln.nl.

 

Voor vragen over de werving en selectieprocedure kun je contact opnemen met personeelenorganisatie@vrln.nl.

 

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!

Competenties

Netwerken
Plannen en organiseren