Over ons

Banenplein Limburg (BPL) is een samenwerkingsverband tussen verschillende overheidsinstanties in de regio Noord en Midden Limburg. Aangesloten organisaties zijn de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Nederweert, Peel & Maas, Venlo, Venray, Weert evenals de Veiligheidsregio Limburg Noord.

De samenwerking tussen deze partijen is primair gericht op het optimaal laten functioneren van mensen in organisaties.

We richten ons op het versterken van de onderlinge samenwerking. Door kennis, ervaring en vaardigheden uit te wisselen lossen de BPL-organisaties onderling knelpunten op en worden kansen benut. Via samenwerking op bestuurlijk, management- en medewerkerniveau kunnen oplossingen en capaciteitsvraagstukken binnen het eigen netwerk worden gevonden. Daarnaast speelt BPL als overkoepelend orgaan steeds actiever in op ontwikkelingen als kostenbesparing, vergrijzing, kennisborging en kwaliteitshandhaving.

Accent op de mensen
BPL draagt bij aan de mobiliteit van haar medewerkers door aandacht te besteden aan hun in-, door- en uitstroom. De BPL-organisaties zorgen voor optimale employability van de medewerkers en regelen op efficiënte wijze, met behulp van contractpartners, de inhuur van flexkrachten, stagiaires en tijdelijke ondersteuning. Het samenwerkingsverband streeft bovendien naar een éénduidige invulling van werkgeverschap en laat zien dat de organisaties een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt zijn.

Visie op mobiliteit: de uitgangspunten
BPL streeft ernaar een samenwerkingsverband te worden bestaand uit flexibele organisaties. Dit door de opbouw van de organisaties uiteindelijk zo te krijgen, dat flexibele inzet van medewerkers logisch en passend is en doordat onze medewerkers in staat zijn om zich aan te passen bij veranderende behoeften en wensen van de organisatie en van zichzelf. Omdat ze werken vanuit hun kracht, de talenten die ze bezitten. Omdat ze met hun leidinggevende regelmatig overleggen over hun meerwaarde en de best mogelijke inzet van hun schaarse tijd.

Sleutelbegrippen in onze visie zijn:

  • Employability (duurzame brede inzetbaarheid van medewerkers)
  • Empowerment (eigen verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie van medewerkers)
  • Talentmanagement (uitgaan van talenten van medewerkers en die zoveel mogelijk op de goede plek inzetten)

Werken bij de deelnemers binnen BPL
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Heb jij je ideale baan al gevonden? Wil je tijdelijk of vast bij een andere organisatie in de buurt werken? Heb je net gehoord dat je baan ophoudt?

BPL is mogelijk het antwoord op je vragen. De deelnemende BPL organisaties werken nauw samen met het doel om talenten van medewerkers te ontwikkelen en talentvolle ‘nieuwe’ medewerkers te werven. We willen deze talenten inzetten daar waar ze het meest tot hun recht komen.

Vacatures
Zodra een organisatie besluit een vacature extern te plaatsen wordt deze zichtbaar voor je en kun je je belangstelling kenbaar maken. Vaak is dit nadat de reactietermijn voor medewerkers van de BPL organisaties verstreken is. Deze BPL-medewerkers kunnen, als interne kandidaat, gebruik maken van de exclusieve afspraken en als eerste inzicht krijgen en solliciteren op vacatures bij de aangesloten organisaties. Maar ook voor jou als potentiële BPL medewerker bieden de samenwerkende overheidsorganisaties volop kansen!